Viktig info angående bilsportaktivitet

NBF har på sine nettsider lagt ut at all bilsportaktivitet avlyses med umiddelbar virkning og foreløpig frem til 26.mars, dette er på bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i koronasituasjonen.

NMK Vikedal velger å følge føringene fra NBF og utsetter derfor både lisenskurs og årskontroller.

Se vedlagt link fra NBF:

https://bilsport.no/all-bilsportaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?fbclid=IwAR0UGql7l_BiCNkhgPequawHg3cK9qeARIEiJoXPneOJU6Roge_DmJZkqPM