MX skulen

MX skulen blei opna våren 2019 med hjelp frå Gjensidigestiftelsen, og NMK Vikedal sine aktivitet- og sikkerhetsleierar. Tiltaket er plassert i underetasjen til klubbhuset på Vikedal motorbane. Skulen har som mål å formidle motorsport som  fritidstilbod og idrettsaktivitet for jenter og gutar i alderen 5-13år.

Skulen har utsyrsgarderobe, øvings-sykklar og ein tilpassa skulebane.

Korleis?

For å prøve deg på skulen for første gong løyser du eit  dagsmedlemskap til kroner 50,-. Dette kan gjerast to gonger. Dersom sporten fell i smak  kan øvinga halde fram mot at minst ein føresett og eleven løyser medlemskap i NMK Vikedal.  Saman med øvinga på banen startar den føresette på e-læringskurs for å kvalifisere for lisens*. E-kurset finn du under Idrettsforbundet sin portal Min Idrett.

)* For å køyre med eigne syklar og syklar bygd for konkurranse må ein ha lisens. Det same gjeld for køyring på stor bane og andre banar.

Kvar?

Når du kjem til Vikedal motorbane møter du fram ved skulen som ligg i underetasjen – ved døra som seier «PRØV MOTOCROSS».  Føresette skriv deg inn i protokollen, og signerar.

Inn til venstre er det  toalett og til høgre køyreutstyr. På hyllene er det angitt storleik. Rød prikk betyr at utstyret er påkrevd. Aktivitetsleiar (gul vest) fortel deg vidare kva du skal gjere. Det står hårnett på skranken om du ynskjer å nytte det.

 

Kven?

MX skulen har som ambisjon å senke terskelen til ein fritidsaktivitet og inviduell idrett som har gode vilkår og ein lang sesong hjå oss. Sporten er i vekst og det er eit rikeleg utval av moderne, varierte banar innafor vårt distrikt. NMK Vikedal sitt tilbod vender seg til foreldre og born som bur innanfor ein radius på rundt 50 km frå Motorbanen i Vikedal.

Kvifor?

Fartsidrett har nokre unike element som kan vera avgjerande for aktivsering av ein del unge menneske. Skulen ynskjer at flest mogeleg, også born frå familiar utan spesiell erfaring med motorsport, skal få muligheten til å prøve motocross. Innkjøp av sykkel og utstyr for denne sporten krev ein del kunnskap. Vi vil gjerne tilby denne kunnskapen saman med opplæringa som skal til for å løyse lisens.

Opningstider:

Saman med trening tirsdag* og lørdag, med forbehold om helligdager / billarrangement.

Tirsdag 1700 – 1900

Lørdager fra kl 1000 – 1300

)* I perioden 15 Okt til 1 April er ikkje MX skule på tirsdagar. Skule på lørdag blir bekrefta på FB.

For å halde seg oppdatert enkelt, meld deg inn i gruppa: Nmk-Vikedal – Motocross gruppe på facebook.

 

Kostnader (2020 tal):

Prisen for juniormedlemskap i klubben er 350,-. I tillegg må ein føresett melde seg inn. Gjerne som familiemedlem. Det er også 350,-.

Barnelisens er 440,-. Frå 13år treng du nasjonal konkurranselisens som kostar 2000,-. Den er inklusive forsikring.

For 2021 må du løyse baneleige for liten sykkel på skulen. Det er 500,-.

Sum, MX-Skule 2021, opp til 12 år = 1740,- (basert på 2020 tal)

 

På eigne hjul:

Sykklar kostar 25/35.000,- (65 og 85cc). Til denne prisen har dei 40-60 timar og er omtrent som nye. Dei har ganske lite verditap deretter, men det går nokre tusen i året i til dekk og deler.

Køyreutstyr er rimeleg og til dels gratis som brukt. Du kan og låne frå klubben etterkvart som du skaffar det som trengst.

——————————————————–

NMK Vikedal driv MX skulen etter Idrettsforbundet sine reglar for barneidrett. Det betyr mellom anna at det ikkje er rangering i konkurranse før fylde 12år.