Press "Enter" to skip to content

Styret


På årsmøtet i Haugesund den 11. februar 2023 valde NMK Vikedal dette styret og følgjande komitear for 2023:

Hovudstyret

Leiar NMK Vikedal – Karina Nordal Nonslid
5574 Skjold
E-post: post@nmk-vikedal.net

Styremedlemmer
Nestleiar – Katrine Tveit-Runge
Sekretær – Elise Teistedal Amundsen
Styremedlem – Åshild Blikra
Styremedlem Anlegg – Ole Lønning
Styremedlem MX – 
Ingrid Haugen
Styremedlem Bil – Ørjan S. Eikeland
Varamedlem – Geir Utåker

Grupper

MX-gruppa
Gruppeleiar – Nils Reimers – Tlf. 907 82 962
Ingrid Haugen (Styreplass)
Kjetil Nilsen
Sondre Nordtveit (Anlegg)
Theodor V. Reimers (Utøver. rep)

Greninstruktør/Lisensinfo: Kjetil Nilsen – Tlf. 451 12 010 – Kjetilnilsen@live.com

Bilgruppa
Gruppeleiar – Amalie Rønnevik
Ørjan S. Eikeland (Styreplass)
Bjørn Magne Moland
Kenneth Johansen
Thomas H. Eikeland
Elise Dybvik Jensen
Sindre Vikedal
Sigurd Kilane (Kurs)

E-post: bil@nmk-vikedal.net

Rekruttering/hastighetslisenskurs: Sigurd Kilane – Tlf. 909 26 428

Anleggsgruppa

Gruppeleiar – Svein Bjarte Holten
Sondre Nordtveit
Rune Reimers
Ole Lønning

Komitear

Valkomite
Trude Enge
Kjetil Nilsen
Nils Reimers

Kontrollkomite
Ole Sigve Leifsen
Laila Strøm-Stange
Steinar Høyvik


Rekneskapsførar/web-ansvarleg
Svein Erik Østbø – Tlf. 908 95 398 – E-post: svein-erik.ostbo@aibel.com

Sponsorkontakt/web
Thomas Nonslid – Tlf. 980 47 964 – sponsor@nmk-vikedal.net