Press "Enter" to skip to content

Styret

På årsmøtet i Skjold den 19. mars 2022 valde NMK Vikedal dette styret og følgjande komitear for 2022:

Hovudstyret

Leiar NMK Vikedal – Karina Nordal Nonslid
5574 Skjold
E-post: post@nmk-vikedal.net

Styremedlemmer
Nestleiar – Tore Flydal
Sekretær – Elise Amundsen
Gruppeleiar, bil – Katrine Tveit
Gruppeleiar, anlegg – Michael Jensen
Styremedlem – Ørjan Strand Eikeland
Styremedlem MX – Ingrid Haugen
Varamedlem – Geir Utåker

Grupper

MX-gruppa
Gruppeleiar – Nils Reimers – Tlf. 907 82 962
Kjartan Heggen

Greninstruktør/Lisensinfo: Kjetil Nilsen – Tlf. 451 12 010 – Kjetilnilsen@live.com

Bilgruppa
Gruppeleiar – Katrine Tveit – Tlf. 452 03 777
Amalie Rønnevik
Bjørn Magne Moland
Sindre Vikedal

E-post: bil@nmk-vikedal.net

Rekruttering/hastighetslisenskurs: Sigurd Kilane – Tlf. 909 26 428

Anleggsgruppa

Gruppeleiar – Michael Jensen
Kjartan Heggen
Ole Lønning
TBA

Komitear

Valkomite
Trude Enge
Kjetil Nilsen
Nils Reimers

Kontrollkomite
Ole Sigve Leifsen
Laila Strøm-Stange
Steinar Høyvik


Rekneskapsførar/web-ansvarleg
Svein Erik Østbø – Tlf. 908 95 398 – E-post: svein-erik.ostbo@aibel.com

Sponsorkontakt
Thomas Nonslid – Tlf. 980 47 964 – Thomasnonslid@gmail.com