Styret | NMK Vikedal

Styret

På årsmøtet på Stord den 05. november 2016 valde NMK Vikedal dette styret og følgjande komitear for 2017:

Hovedstyre: 
Leiar: Karina Nordal Nonslid
5574 Skjold
Mob. tlf.: 92426187
E-post: post(a)nmk-vikedal.net

Styremedlemmer:
Rita Skeie (nestleiar)
Dag Fisketjøn (sekretær)
Michael Jensen (anlegg)
Kjetil Nilsen (MX)
Thomas Nonslid (bil)

Varamedlemmer til hovedstyret:
Ørjan Strand Eikeland

Valkomite:
Joakim Rønnevik
Ingve Andrè Strand

Rekneskapsførar/web-ansvarleg:
Svein Erik Østbø
Mob 908 95398
E-post: svein-erik.ostbo(a)aibel.com

Revisorar:
Anne Gunnhilde Oma, leiar
Roger Rolfsnes

Motocrosskomite (2-hjul ):
Nils Reimers, leiar    Tlf.907 82 962
Kjartan Heggen, anlegg

Greninstruktør / Lisensinfo : Kjetil Nilsen – Tlf 45 11 20 10 – Kjetilnilsen@live.com

Bilgruppe, e-post: bil(a)nmk-vikedal.net:
Leiar:Thomas Nonslid Mob tlf: 98047964
Marit Guldhav
Eirik Sandvik
Katrine Tveit

Anleggskomite:
Michael Jensen(Bil)
Svein Bjarte Holten(Bil)
Kjartan Heggen(MX)

Lotterikomite:
Rita Skeie
Lena Moland

Utdanningskontakt:
Dag Fisketjøn