Press "Enter" to skip to content

Styret


På årsmøtet i Haugesund den 16. mars 2024 valde NMK Vikedal dette styret og følgjande komitear for 2024:

Hovudstyret

Leiar NMK Vikedal – Karina Nordal Nonslid
5574 Skjold
E-post: post@nmk-vikedal.net

Styremedlemmer
Nestleiar – Katrine Tveit-Runge
Styremedlem – Åshild Blikra
Styremedlem – Jørgen Håland
Styremedlem MX – 
Sondre Nordtveit
Styremedlem Bil – Ørjan S. Eikeland
Varamedlem – Kjetil Stople

Grupper

MX-gruppa
Gruppeleiar – Nils Reimers – Tlf. 907 82 962
Sondre Nordtveit (Styreplass)
Kjetil Nilsen
Dirk Tegge
Theodor V. Reimers (Utøver. rep)

Greninstruktør/Lisensinfo: Kjetil Nilsen – Tlf. 451 12 010 – Kjetilnilsen@live.com

Bilgruppa
Gruppeleiar – Amalie Rønnevik
Ørjan S. Eikeland (Styreplass)
Bjørn Magne Moland
Kenneth Johansen
Thomas H. Eikeland
Elise Dybvik Jensen
Sindre Vikedal
Sigurd Kilane (Kurs)

E-post: bil@nmk-vikedal.net

Rekruttering/hastighetslisenskurs: Sigurd Kilane – Tlf. 909 26 428

Anleggsgruppa

Utpekt prosjektleder representant i fra hovedstyret.

Komitear

Valkomite
Nils Reimers
Kjetil Nilsen
Trude Enge

Kontrollkomite
Ole Sigve Leifsen
Laila Strøm-Stange
Ingrid Haugen


Rekneskapsførar/web-ansvarleg
Svein Erik Østbø 
Tlf. 908 95 398 
E-post: svein-erik.ostbo@aibel.com

Sponsorkontakt
Tore Andre Larsen
Kjetil Stople
E-post: sponsor@nmk-vikedal.net