Bilgruppa

Klubbmesterskap 16. oktober

Klubbmesterskapet for bilcross, crosskart og motocross går i år lørdag 16. oktober. Etter heving av korona-restriksjonane, vil det vera ope for alle som vil vera publikum.
Påmeldinga vil bli opna i starten av neste veke, så det er berre å gjera klar utstyret og sjekke medlemskap og lisensar. Hugs at det går å kjøra på eingongslisens for dei som ikkje har løyst lisens for heile året. Eingongslisens for bilcross (ikkje junior) kan kjøpast på innsjekk eller på nett (Konkurranse – Bilcross (ikke junior) – Bilsportlisens). Vognlisensen bør løysast så snart som mulig for å rekka fram i tide (blir sendt i posten). Nå er det halv pris ift. heilårslisensen.

Etter ein liten runde blant medlemmene blir det i år arrangert løp for bilcross, crosskart og motocross (50/65 og 85 opptil 13 år). I bilcross blir det opna for dameklasse, men om det er for få vil dei beste damene uansett bli premiert. I tillegg blir drifting invitert til å kjøra oppvisning/trening.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Informasjon – drifting

Påmelding – bil
Førebels påmelde – bil

Motocross finn meir informasjon på facebook-sidene til MX-gruppa her…

Pressemelding: Sølve Østbø og Åsmund Holten til topps i VM-finalen

Det vart ein spennande finalerunde i Vestlandsmesterskapet for bilcross og rallycross sjølv om ikkje Vikedal-førerane hevda seg heilt i toppen samanlagt i mesterskapet. Dei gjorde det likevel svært godt i fleire klassar i løpet.

Offisiell oppslagstavle for løp 18. september

Her er den offisielle oppslagstavla for VM-finalen 18. september:

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

Sluttresultater:

Neste billøp blir 18. september

VM-runden 18. – 19. september vil bli redusert til ein dag, lørdag 18. september. Årsaka til dette er at konfirmasjonen i Vikedal er flytta til søndag 19. september, og vi må ta hensyn til naboar og nokre potensielle deltakerar/funksjonærar.
Vi satsar på at det blir full åpning av restriksjonane til då, slik at det blir eit fullverdig bilcross/rallycrossløp som alle kan delta på og vera publikum til. Vi kryssar fingrane for det, og kjem tilbake med tillegsreglar og annan informasjon når det nærmar seg. Løp blir det uansett.

Treningshelg jr. bil er avlyst

Den planlagte treningshelga for junior bil førstkommande helg er dessverre avlyst. Den skulle vore avvikla i godt samarbeid med NMK Bergen, men det var liten interesse for å delta derifrå denne helga. Som kanskje ein del har sett, har juniorane i frå Bergen vore særs aktive på løp rundtom i Norge, så dermed har dei kanskje fått kjørt nok.

Det blir arbeida med å få til ei vanlig trening for bil lørdag 14. august. Følg med på Facebook-sida.

Offisiell oppslagstavle for 2-dagarn

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

DirekteSport sender frå kl. 12:30 på søndag. Følg denne linken her….

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Offisiell startliste pr. 25.06.2021

Heatoppsett – 1. omgong
Resultater – 1. omgong BC jr.
Resultater – 1. omgong BC
Resultater – 1. omgong CK/RC

Heatoppsett – 2. omgong
Resultater – 2. omgong BC jr.
Resultater – 2. omgong BC
Resultater – 2. omgong CK/RC

Heatoppsett – 3. omgong 
Resultater – 3. omgong BC jr.
Resultater – 3. omgong BC
Resultater – 3. omgong CK/RC

Heatoppsett – 4. omgong
Resultater – 4. omgong BC jr.
Resultater – 4. omgong BC rev.         Bilar på bud lørdag
Resultater – 4. omgong CK/RC

Heatoppsett – 5. omgong
Resultater – 5. omgong BC jr.
Resultater – 5. omgong BC
Resultater – 5. omgong CK/RC

Heatoppsett – 6. omgong
Resultater – 6. omgong BC jr.
Resultater – 6. omgong BC
Resultater – 6. omgong CK/RC

Heatoppsett – 7. omgong
Resultater – 7. omgong BC jr.  og finaleoppsett  – 14:17
Resultater – 7. omgong BC  og finaleoppsett  –  korrigert 14:52
Resultater – 7. omgong CK/RC  og finaleoppsett  –  15:20

Sluttresultat – BC jr. –  16:00
Sluttresultat – BC  –  16:06
Sluttresultat – CK/RC  – 16:32

 

Dugnad torsdag 24. juni

Av forståelege grunnar var ikkje oppmøtet så stort lørdag, så det gjenstår litt klypping/rydding. Det blir difor ny dugnad
torsdag 24. juni frå kl. kl. 17:30

I tillegg til klypping (ta evt. med eigen kantklippar/plenklippar), blir det litt steinplukking, oppsett av byggegjerder, rigging av depot osv.

Kontaktperson: Michael Jensen, tlf. 979 53515

Dugnad lørdag 19. juni

Vekstvilkåra har vore særs gode i år, så banene er i ferd med å forsvinna i gras og kratt. Det er difor behov for eit krafttak  både rundt bil- og MX-banene. Det er blir difor dugnad

lørdag 19. juni frå kl. 10:00 og ut dagen 🙂

Klubben disponere ein traktorklippar og eit par kantklypperar, så om nokon kan ta med eige utstyr, både plen- og kantklipperar er det kjempeflott. Fint om nokre tar med tilhengjar og river/gaflar slik at me kan få kjørt vekk noko av avfallet. Av anna arbeid som er aktuelt er generell rydding, oppsjekk av sandfeller og sjekk av drenering etter at det er lagt ut 400 tonn grus.

Under er eit par bilder som viser gras/krattet ved bilcrossbakken.

2-dagaren – BC/RC/CK – 26. og 27. juni (oppdatert)

Då er det klart for 2-dagaren. På grunn av corona-restriksjonane blir det litt endringar i forhold til slik det pleier å vera. I tillegg til bilcross vil det bli kjørt rallycross og crosskart, der rallycross kjører 2. runde i Vestlandsmesterskapet. Det vil bli kjørt sju omgongar, fire på lørdag og tre på søndag inkl. ein før kyrkjetid. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg ein mekanikar/publikum. Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Offisiell startliste

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Dugnads liste ifb. til løpet finn du Her…

Klubbløp lørdag 8. mai

Seint, men godt, sjølv om tilleggsreglane ikkje er heilt klar enno. Me håpar at iallefall ein del har fått godkjent bilane og er klar til start. I tillegg blir det opna for litt enkel trening for drifting-bilar. Påmeldingsfristen er kort, søndag 2. mai kl. 23:55, for at komiteen skal få plassert vakter og evt. skaffa meir folk til nødvendige oppgåver. Minn gjerne andre på den korte fristen slik at flest mogleg blir med.

Påmelding

Førebels startliste

Her er tilleggsreglane og litt info. for dei som vil trena drifting:

Tilleggsreglar – bilcross

Tilleggsreglar – crosskart

Tilleggsreglar – rallycross

Informasjon om drifting trening

(oppdatert 1. mai kl. 23:55)

Nye oppdateringar 3. mai kl. 20:50:

Det er ikkje alle førerane som har brukt sine 5 mekanikar/publikumsplasser, så det er rom for at kvar førar kan ha med seg 7 personar (barn inkludert). Tillegg og evt. endringar på namna som er meldt inn som mekanikar/publikum kan gjerast på e-post til vakt(a)nmk-vikedal.net.

For å gjera det litt meir interessant, vil det bli arrangert cup for dei to klubbløpa som er fastsett. Det kan koma eit løp til, avhengig av covid-19 utviklinga. Det blir gratis årskort for trening i 2022 til dei 3 beste i BC jr, BC, og den beste i RC, Speedcar og crosskart.
Vandrepokalen i BC vil fortsatt bli utdelt basert på resultatet i klubbløpet i oktober som tidligare.

Nye oppdateringar 6. mai kl. 21:10:

Dugnadslista der alle deltakerane har fått oppgåver ifm. løpet finn du her…..

Alle deltakerane må og hugsa å betala startkontingenten som det står i tilleggsreglane. Treningsavgifta for drifting er 200,- kr. som det står i drifting-infoen. Hugs eingongslisens for bil/førar om du ikkje har det. Det er heller ikkje alle som har sendt bilde av alle lisensar/medlemskap.