Bilgruppa

Offisiell oppslagstavle for 2-dagarn

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

DirekteSport sender frå kl. 12:30 på søndag. Følg denne linken her….

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Offisiell startliste pr. 25.06.2021

Heatoppsett – 1. omgong
Resultater – 1. omgong BC jr.
Resultater – 1. omgong BC
Resultater – 1. omgong CK/RC

Heatoppsett – 2. omgong
Resultater – 2. omgong BC jr.
Resultater – 2. omgong BC
Resultater – 2. omgong CK/RC

Heatoppsett – 3. omgong 
Resultater – 3. omgong BC jr.
Resultater – 3. omgong BC
Resultater – 3. omgong CK/RC

Heatoppsett – 4. omgong
Resultater – 4. omgong BC jr.
Resultater – 4. omgong BC rev.         Bilar på bud lørdag
Resultater – 4. omgong CK/RC

Heatoppsett – 5. omgong
Resultater – 5. omgong BC jr.
Resultater – 5. omgong BC
Resultater – 5. omgong CK/RC

Heatoppsett – 6. omgong
Resultater – 6. omgong BC jr.
Resultater – 6. omgong BC
Resultater – 6. omgong CK/RC

Heatoppsett – 7. omgong
Resultater – 7. omgong BC jr.  og finaleoppsett  – 14:17
Resultater – 7. omgong BC  og finaleoppsett  –  korrigert 14:52
Resultater – 7. omgong CK/RC  og finaleoppsett  –  15:20

Sluttresultat – BC jr. –  16:00
Sluttresultat – BC  –  16:06
Sluttresultat – CK/RC  – 16:32

 

Dugnad torsdag 24. juni

Av forståelege grunnar var ikkje oppmøtet så stort lørdag, så det gjenstår litt klypping/rydding. Det blir difor ny dugnad
torsdag 24. juni frå kl. kl. 17:30

I tillegg til klypping (ta evt. med eigen kantklippar/plenklippar), blir det litt steinplukking, oppsett av byggegjerder, rigging av depot osv.

Kontaktperson: Michael Jensen, tlf. 979 53515

Dugnad lørdag 19. juni

Vekstvilkåra har vore særs gode i år, så banene er i ferd med å forsvinna i gras og kratt. Det er difor behov for eit krafttak  både rundt bil- og MX-banene. Det er blir difor dugnad

lørdag 19. juni frå kl. 10:00 og ut dagen 🙂

Klubben disponere ein traktorklippar og eit par kantklypperar, så om nokon kan ta med eige utstyr, både plen- og kantklipperar er det kjempeflott. Fint om nokre tar med tilhengjar og river/gaflar slik at me kan få kjørt vekk noko av avfallet. Av anna arbeid som er aktuelt er generell rydding, oppsjekk av sandfeller og sjekk av drenering etter at det er lagt ut 400 tonn grus.

Under er eit par bilder som viser gras/krattet ved bilcrossbakken.

2-dagaren – BC/RC/CK – 26. og 27. juni (oppdatert)

Då er det klart for 2-dagaren. På grunn av corona-restriksjonane blir det litt endringar i forhold til slik det pleier å vera. I tillegg til bilcross vil det bli kjørt rallycross og crosskart, der rallycross kjører 2. runde i Vestlandsmesterskapet. Det vil bli kjørt sju omgongar, fire på lørdag og tre på søndag inkl. ein før kyrkjetid. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg ein mekanikar/publikum. Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Offisiell startliste

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Dugnads liste ifb. til løpet finn du Her…

Klubbløp lørdag 8. mai

Seint, men godt, sjølv om tilleggsreglane ikkje er heilt klar enno. Me håpar at iallefall ein del har fått godkjent bilane og er klar til start. I tillegg blir det opna for litt enkel trening for drifting-bilar. Påmeldingsfristen er kort, søndag 2. mai kl. 23:55, for at komiteen skal få plassert vakter og evt. skaffa meir folk til nødvendige oppgåver. Minn gjerne andre på den korte fristen slik at flest mogleg blir med.

Påmelding

Førebels startliste

Her er tilleggsreglane og litt info. for dei som vil trena drifting:

Tilleggsreglar – bilcross

Tilleggsreglar – crosskart

Tilleggsreglar – rallycross

Informasjon om drifting trening

(oppdatert 1. mai kl. 23:55)

Nye oppdateringar 3. mai kl. 20:50:

Det er ikkje alle førerane som har brukt sine 5 mekanikar/publikumsplasser, så det er rom for at kvar førar kan ha med seg 7 personar (barn inkludert). Tillegg og evt. endringar på namna som er meldt inn som mekanikar/publikum kan gjerast på e-post til vakt(a)nmk-vikedal.net.

For å gjera det litt meir interessant, vil det bli arrangert cup for dei to klubbløpa som er fastsett. Det kan koma eit løp til, avhengig av covid-19 utviklinga. Det blir gratis årskort for trening i 2022 til dei 3 beste i BC jr, BC, og den beste i RC, Speedcar og crosskart.
Vandrepokalen i BC vil fortsatt bli utdelt basert på resultatet i klubbløpet i oktober som tidligare.

Nye oppdateringar 6. mai kl. 21:10:

Dugnadslista der alle deltakerane har fått oppgåver ifm. løpet finn du her…..

Alle deltakerane må og hugsa å betala startkontingenten som det står i tilleggsreglane. Treningsavgifta for drifting er 200,- kr. som det står i drifting-infoen. Hugs eingongslisens for bil/førar om du ikkje har det. Det er heller ikkje alle som har sendt bilde av alle lisensar/medlemskap.

 

Løpet 8. mai er gjort om til klubbløp

Pga. fortsatt restriksjonar på arrangement med deltakerar utanfor eigen kommune, blir det planlagte løpet lørdag 8. mai gjort om til klubbløp. I restriksjonane står det følgjande: «Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.»

Me har fått aksept frå kommunelegen til å arrangera klubbløp, dvs. kun for medlemmer av NMK Vikedal primært busett på Haugalandet (i praksis mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden).

Som kjent kan det i 2021 arrangerast 3 klubbløp utan bud, så det er berre å gjera bilane klar til kontroll og trening før løpet. Opplegget for løpet er ikkje klart enno, men om det er interesse for det kan det kanskje setjast opp ein klubbløpscup.

Meir informasjon kjem snart.

Årskontrollar 2021

Teknisk årskontroll for bil lørdag 17. april 11:00 – 15:00

Det er nå sett opp ny årskontroll. Kvar bil får tildelt 15 minutter, og tidspunkt blir tildelt ved påmelding.
Send ein SMS for påmelding til kontrollen med info. om kva klasse bilen skal gå i, og om det er eit nybygg.
Dersom du ikkje har mulighet til å stille på årskontroll og må godkjenne bilen i ettertid kan kontrollanten kreve 250,- kr pr. kontroll.

Slik det ser ut nå er planen å arrangere løp 8. mai så lenge det er opning for det i Covid-19 retningslinjene som er gjeldande. Me prøver å få til trening 24. april, slik at dei som vil delta i Bergen 1. mai får testa litt. Dermed er det berre å hive seg rundt å få godkjent bilane til sesongen. Det kna sjøvsagt bli endringar på det meste i desse tider, men me satsar uansett på at det blir ein sesong med masse kjøring. Det har vel andri vore så mange treningar som i fjor.

Trykk på «Les meir»-knappen for info. om påmelding og kva du må ha klart til kontroillen

Hastighetslisenskurs 2021

Teori 5. mai!

Hastighetslisenskurs

Kurset gjeld for dei som ynskjer å utvide lisensen eller begynne å køyre som junior.
Bilcross junior, rallycross junior, rallycross, crosskart og drifting.

Kurset består av 2 deler som finner sted på 2 ulike ettermiddager. Del 1 er teori og del 2 er praksis.

Trykk «Les meir» for info

 

NB! Avlyst… Trening for bil lørdag 28.November

*Oppdatering fredag 27.November*
Den planlagte treningen på Vikedal motorbane i morgen lørdag må dessverre avlyses pga frost på banen!

_______________________________

Velkommen til historiens seinaste trening for bil førstkommende lørdag 28.November.

For dei som ønsker å delta finnes all nødvendig informasjon angående gjeldende retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er laget link til:

2020-Trening-retningslinjer-Corona-Høst20-NMK-Vikedal

Treningsleiar: Jon Bjarte Aarekol – 99453325
Teknisk: Stian Espevoll

Oppslagstavle – klubbløpet 2020

Her kjem all offisiell informasjon under løpet, heatoppsett, løpande resultater og finaleoppsett.

Tidsplan

Førarmøte

Dugnadsliste – bil (merk at nokon har oppgåver no på morgonen)

Startlista med korrekte startnr.

Heatoppsett – 1. omgong      – Resultater

Heatoppsett – 2. omgong      – Resultater

Heatoppsett – 3. omgong      – Resultater

Sluttresultat