Årskontrollar 2020

Det er i år satt opp 3 stk gratis årskontrollar i regi av NMK Vikedal. Dersom du ikkje har mulighet til å stille på årskontroll og må godkjenne bilen i ettertid kan kontrollanten kreve 250 kr pr kontroll.

Det blir årskontrollar følgende tider:

Dato: lørdag 21.Mars.
Tidspunkt: 12.00-16.00
Sted: Rydland, sjå Fitjar Racingteam
Teknisk: Sigurd Andre Maraas

Dato: søndag 22.Mars.
Tidspunkt: 12.00-15.00
Sted: Nonslid Bilservice
Teknisk: Sigurd Andre Maraas

Dato: lørdag 28.Mars.
Tidspunkt: 12.00-15.00
Sted: Nonslid Bilservice
Teknisk: XXX

Me i bilgruppa jobber med å få på plass fleire tekniske årskontrollantar, men setter i utgangspunktet opp dei datoane me har planlagt, og oppdaterer med ansvarlig teknisk når me har dette på plass.

VIKTIG INFO til dei som skal kontrollere bil:

– Sjekk vedlagt skjema som brukes under årskontrollane via link under:
Årskontrollskjema BC-RC-RAC-DI

-Ber om at alle som møter til årskontroll fyller ut den informasjonen som er i øverste felt på skjemaet, inkludert rammenr og epostadresse. Samt fyller ut nederste del på arket som bileier kan. Så slepp me kaste vekk tid på det under/etter kontrollen.

– Kvar fører beholder kontroll-arket, og vert sjølve ansvarlige for å sende inn kontrollskjemaet til NBF i lag med bilde av rammenr, slik at de igjen kan sende ut lisensen.

– Bilane som stiller på kontroll skal væra reingjort og ryddige

– Rammenr skal være lett å lese, og alle burbolter og burfester skal være lette å kontrollere.

– Eventuelle homologerings papir skal (bør) være med på årskontrollen for RC.