Press "Enter" to skip to content

Bli medlem


Dersom du blir medlem i NMK Vikedal, kan du drive motorsport på to eller fire hjul. Skal du kjøre aktivt og ha lisens for bilcross, gokart  eller motocross er det eit krav at du er medlem i ein slik klubb. NMK Vikedal er medlem av Rogaland Idrettskrets og Norges Idrettsforbund gjennom Norges Motorsykkelforbund.

Dette kostar det å vera medlem i 2023:

Vaksne over 18 år: kr. 600,-

Junior inntil 18 år: kr. 400,-

Familiemedlem: kr. 400,-

Du kan melde deg inn ved å klikke her, innmeldinga går då direkte inn til Norsk Motor Klubb sentralt som tar seg av medlemsregistreringa.

Hugs å skrive at lokalklubben din skal være NMK Vikedal!