Årskontroll 19.04.20

Det blir årskontroll hos Nonslid bilverksted i Skjold søndag 19.April fra kl: 12-16
Årskontrollant: Sigurd Andre Maraas

Det er viktig at alle leser og setter seg godt inn i informasjon som blir gitt – grunnet corona er det
ein del og forholde seg til.

Alle som skal på årskontroll følge reglene som er satt opp:

 • Har du symtomer på sjukdom som kan relateres til corona – hold deg hjemme.
  Evt få andre til og levere bilen til kontroll.
 • Dei som vil ha bil gjennom årskontrollen, må melde seg på.
  Dette gjøres på melding via facebook eller send ein SMS til Jon Bjarte Aarekol, tlf 99453325.
 • Det er satt av 20 minutt til kvar bil, tid blir tildelt ved påmelding.
  Møt presis og vær tålmodige ved evt forsinkelser.
 • Unngå samlinger med folk, denne gang blir det beklageligvis ikkje den samme sosiale
  happeningen me pleier å ha.
  Når løpsbilen er ferdig kontrollert – få den på henger og forlat området.
 • Personen som kjører løpsbilen denne dagen skal være den samme som kjører bilen på
  tilhenger, kjører den av og inn på bukk for kontroll. Det skal også brukes engangshansker under kjøring av løpsbilen – dette gjelder fra den kjøres på tilhenger til kontrollen er utført.
 • Det er kun 1 person som får lov å følge bilen som skal kontrolleres.
 • Kontrollskjema skal fylles ut på forhånd.
  Skjema finner dere her: Årskontrollskjema BC-RC-RAC-DI
 • Den som kjører løpsbilen inn på bukk har med seg kontrollskjema og gir det til kontrollanten.
  Etter godkjenning legges skjema inni løpsbilen, eigar/hjelper sender denne til NBF i lag med bilde av ramme nr.
 • Bilane som stiller på kontroll skal væra reingjort og ryddige
 • Rammenr skal være lett å lese, og alle burbolter og burfester skal være lette å kontrollere.
 • Eventuelle homologerings papir skal (bør) være med på årskontrollen for RC.

Utanom corona-tilpassingane oppfordres det til å lese gjennom teknisk reglement og sjå på bilen at
den er innafor, så går kontrollen raskare og du slepp ny årskontroll seinare.

Me håper på mange biler til årskontroll, slik at me kan starte med å arrangere treninger under kontrollerte former og med de riktige tiltakene på plass!