Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal 2013

Til alle medlemmer i NMK Vikedal

Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal 2013

Tid : Laurdag 16. november 2013, kl. 13.00 – kl. 17.00

Stad : Vikedal Bygdahus

Sakliste for årsmøtet:

1. Åpning ved leiaren
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer og 2 medlemmer til underskriving av møtereferat.
3. Årsmelding
4. Regnskap
             Regnskapet vert lagt ut for gjennomsyn 30 min. før møtet – gjennomgang kun av postar over 20.000,-
5. Medlemmer – organisering av klubben
6. Anlegg
             Pause med enkel servering
7. Spelemiddelsøknadar
8. Arrangement 2014
9. Budsjett
10. Valg
11. Innkomne forslag
12. Fastsetjing av medlemskontingent og andre avgifter
13. Andelsbrev, trekking
14. Avslutning ca kl 17.00

Eventuelle forslag ein vil at årsmøtet skal ta opp, må leiaren i styret informerast om dette så snart som mulig, og forslaget leverast skriftleg til styret før årsmøtet startar.

For styret i NMK Vikedal

Kari Holten Leifsen, leiar