Til medlemmene | NMK Vikedal

Til medlemmene

Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte 1. mars

Det blir som vedteke på årsmøtet 20. januar kalla inn til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte
torsdag 1. mars kl. 19:00 på JoaKari i Ølen (Sjoargata 97).
Hovedsakene er planane om oppgradering av MX-banen og bygging av nytt sanitærbygg med sekretariat. Under finn du den formelle innkallinga med sakslista og nokre bilder/teikningar av planane. Byggteikningane stemmer ikkje heilt, men gir ein indikasjon på korleis det kan bli.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Bilder/teikningar av planane

Etter årsmøte blir servering av litt pizza før medlemsmøtet startar. Aktuelle tema på medlemsmøtet er:

MX
Treningar
Klubbløp 14. oktober

Bilgruppa
Arrangement 2018
Vestlandsmesterskapet
Treningar
Juniorlag
Opplegg for reisestøtte
Landsfinale 2020

Eventuelt

Forslag til ny lov for NMK Vikedal

Her finn de forslaget til ny lov for NMK Vikedal

Årsfest lørdag 20. januar på Scandic Maritim Hotell

I etterkant av årsmøtet lørdag 20. januar vil det bli arrangert årsfest på Scandic Maritim Hotell. Det blir festmiddag med utdeling av premiane for klubbløpet og andre utmerkelsar.
Det er forhandla fram gode prisar, og vi håpar flest mogleg vil delta på middagen og utover i dei små timane.

Prisar:

  • Festmiddag 495,- pr. pers.
  • Overnatting
    • Enkeltrom 795,- pr. rom
    • Dobbeltrom 991,- pr. rom

Påmelding til Dag Fisketjøn, e-post dag.fisketjon@suldal.com eller tlf. 992 29 084

Påmeldingsfrist:                               7. januar 2018

Årsmøte i NMK Vikedal lørdag 20. januar

Som vel dei fleste har fått med seg, blir årsmøtet for 2017 arrangert på Scandic Maritim Hotell i Haugesund lørdag 20. januar kl. 13:00.

Her er den formelle innkallinga med sakslista …

Forslag til ny lov for NMK Vikedal …

Om kvelden blir det arrangert årsfest same stad. Informasjon om påmelding kjem om nokre dagar.

God jul og godt nytt år

Styret i NMK Vikedal ynskjer alle medlemmer og støttespelerar ei god jul og eit godt nytt år.

Helsing styret i NMK Vikedal

Karina Nonslid (leiar)

Årsfest for NMK Vikedal

I samband med årsmøtet blir det arrangert årsfest for medlemmer, funksjonærar og andre interesserte på Stord hotell i Leirvik laurdag 5. november. Middagen vert servert kl. 19.30.

Under festmiddagen har me utdeling av utmerkingar og pokalar.

3 rettars festmiddagen kostar kr. 455,-

Overnatting:
Enkeltrom:    kr.   845,-
Dobbeltrom: kr. 1.045,-

Bindande påmelding innan 21.10.2016 på tlf. 992 29 084 (Dag) eller e-post til post(at)nmk-vikedal.net

Me håpar flest mogleg vil setja av tida til årsmøtet og middag på kvelden.

Ønskjer du å overnatte frå fredag til søndag, så skriv det i påmeldinga. (Men minner om at middagen er laurdag).

Oppgjer for middagen og evt. overnatting skjer direkte til hotellet.

Innkalling til årsmøte 2016

Innkallinga og sakslista for årsmøtet 2016 på Stord Hotell Leirvik lørdag 5. nov. er no klar og kan lesast her….

Årsfest for NMK Vikedal

I samband med årsmøtet blir det arrangert årsfest for medlemmer, funksjonærar og andre interesserte på Ryfylke Fjordhotell på Sand lørdag 7. november. Middagen vert servert kl. 19.30.

Middagen kostar kr. 325,-

Overnatting:
Enkeltrom:    kr.   895,-
Dobbeltrom: kr. 1.390,-

Bindande påmelding innen 30.10.2015 på tlf. 924 26 187 (Karina) eller e-post til styre(at)nmk-vikedal.net

Vi håper flest mulige vil nytte denne dagen til årsmøtet og middag på kvelden.

Ønskjer du å overnatte frå fredag til søndag, så skriv det i påmeldinga. (Men minner om at middagen er lørdag).

Oppgjer for middagen og evt. overnatting skjer direkte til hotellet.

Innkalling til årsmøte 2015

Innkallinga og sakslista for årsmøtet 2015 på Ryfylke Fjordhotell på Sand er no klar og kan lesast her….

Funksjonærar til Landsfinalen den 1. august

NMK Vikedal skal som kjent arrangera Landsfinalen for bilcross junior lørdag 1. august. For å få dette til må så mange som mulig av medlemmene bidra for at den skal bli best mulig. Mange funksjonærar er alt klare, men me treng fleire for å dekkja behovet og få til bytte for dei som har lengst vakter. Denne forespørselen er i dag sendt på e-post til alle medlemmer, men er det andre motorsportsinteresserte som vil bidra, er det berre å melda seg. Trykk på «Les meir» for å få meir informasjon om behovet og korleis du melder deg.