Ymse

Svein Bjarte Holten – 60 år

Svein Bjarte var 60 år 3. nov. og feira dagen i går kveld. NMK Vikedal var representert med leiaren som overrekte han klubbens fortenestemerke, fortenestemerke i bronse og fortenestemerk i sølv. Desse merka blir utdelt etter eit sentralt poengsystem der medlemskap, aktiv karriere, verv og funksjonar i klubb og sentralt, internasjonal representasjon osv.
Svein Bjarte vart den første som fekk fortenestemerke i NMK Vikedal, men klubben vil prøve å følgje opp dette framover.

Den mest overraskande presangen han fekk var nok den gamle Escort MK 2-en han kjørte på slutten av 90-talet, lakkert og dekorert akkurat slik den var på ein plakat frå 1997.

Oppslagstavle for klubbløpet 16. oktober

Her er den offisielle oppslagstavle for klubbløpet 16. oktober. Heatoppsett, resultater og jurymeldinger blir lagt ut fortløpande så trykk på oppdater/refresh/F5 e.l. i nettlesaren for å få med dei siste oppdateringane.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Informasjon – drifting

Dugnadsliste for deltakerane finn du her ….

Foreløpig tidsplan for løpet (tidspunkta kan bli endra)

Offisiell startliste

Heatoppsett – 1. omgong        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Heatoppsett – 2. omgong        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Heatoppsett – 3. omgong
Resultat og finaleoppsett        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Sluttresultat:    BC jr.      BC og Crosskart Xtreme

VM-finale lørdag 18. september

Lørdag 18. september er det klart for finale i Vestlandsmesterskapet for bilcross og rallycross for 25. gong. Det er fortsatt nokre corona-restriksjonar som legg litt avgrensingar for arrangement. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg tre mekanikarar/publikum. Desse reglane vil bli praktisert:

Deltakerar under 18 år kan ta med ledsagar + 2 mekanikerar/publikum
Deltakerar over 18 år kan ta med 3 mekanikerar/publikum
Barn t.o.m. 15 år kjem inn saman med foreldre utan å teljast, men skal registrerast.

Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar, så følg med her på heimesida.
Det blir også kjørt crosskart, og det er ope for bilcross junior trening.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Påmelding
Uoffisiell startliste

Viktig melding til alle!

Viktig melding til alle!

Det er blitt observert og registrert sivile kjøretøy som kjører inn på sperret området på Vikedal Motorbane. Kjøring på motorbanen og i depot er strengt ulovlig. Kjøretøy som tar seg til rette på området kan bli anmeldt.

Detta er uansvarlig oppførsel av enkelte, noko som gjør at klubben stilles ansvarlig om noko skulle skje.

Takk på forhånd! Og husk, alle fra 5 år og eldre kan under ordna forhold driva med motorsport på banen.

Sommar Camp Motocross

Alt er klart for MX treningsleir 16. til 18. juli. Her er programmet. Jonas Olson og hans MX-TrainingTeam organiserer treninga. Testing av banen starter litt før programmet (om lag 11:00) på fredagen og varer til søndag ettermiddag. Det er 55 deltakerar med større og mindre følge. Av desse er 45 under 18 år. Dette er tredje gongen Jonas hans lag kjem til NMK Vikedal. Treninga fokuserer på køyreteknikk som både betrar både rundetider og tryggleik. Kurset er delt i fire grupper frå nybegynnarar til utøvarar på meisterskapsnivå. Kiosk alle dagar.

Resultater frå klubbløpet

Her kjem heatoppsett og resultater frå klubbløpet:

Heatoppsett – 1. omgong

Resultat – 1. omgong

Heatoppsett – 2. omgong

Resultat – 2. omgong

Heatoppsett – 3. omgong

Heatoppsett – 4. omgong

Finaleoppsett (og resultat – 4. omgong)

Sluttresultat

Haugesund Sparebank i ny drakt

Haugesund Sparebank i ny drakt!

Vår hovudpartnar Haugesund Sparebank endrar den tradisjonelle logoen. Den nye logoen er ein logo som symbolisere retning, dialog og relasjoner. Haugesund Sparebank har ambisjoner om å bli rågode på rådgiving. Logoen opptrer som både dialogboks og pil for å markere retning og veiledning. Den nye identiteten oppleves tett på og engasjerende.

«Vi ønsker å være med på hele livsreisen til kundene våre – fra de små til de store tingene i livet.»

Les meir om den nye drakten til Haugesund Sparebank her:

Haugesund Sparebank i ny drakt

Grasrotandelen Norsk Tipping

Grasrotandelen 2020

Me ønskjer å takka alle dei som gir si støtte via Grasrotandelen Norsk Tipping til NMK Vikedal. Heile 85.181 kroner fekk klubben i støtte i 2020! Tusen takk!

Foto; Kristian Jørgensen Foto

Les meir om Grasrotandelen og tilknytt din støtte via:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

ÅRSMØTE UTSATT!

Styret ser at det blir vanskelig å ha årsmøte som oppsatt 6. februar pga covid-19 Styret kommer med ny dato så snart samfunnet åpner opp igjen og innen utgangen av mars.

Mvh

Leder for klubben Karina Nonslid

Foreldrekontakt og planar for MX-skulen

Ingrid Haugen frå Sandeid (og Leikanger) er ny foreldrekontakt for MX skulen.

Aktiviteten på MX-skulen har vore kontinuerleg god sidan den opna i 2019 og opplegget har hat stor nytte av engasjerte foreldre heilt frå sjølve opningsdagen. No vil klubben nytte foreldra for å ta konseptet vidare. Ingrid har skaffa seg ein del erfaring frå andre MX miljø og ynskjer å sjå på muligheten for å auke både innhald og lagånd eit nytt hakk gjennom konkrete tiltak.

Ei forbetring som er prioritert er utvikling av juniorbanen både i lengd og form. Det er viktig at denne får både høgre og venstresvingar. Den kan og ha nytte av moment som er noko meir krevjande. Vidare ynskjer foreldra å få til ei tryggare  avkorting av hovudbanen for 50 og 65cc klassane. Begge deler er det søkt midlar for frå ymse program. Det er og søkt om finansiering av ein eller to større, 125 kubikk syklar slik at skuletilbodet kan utviklast til gruppa frå 13 til 16år. Ingrid vil og sjå på treningsdagar med leia trening og instruktør. Her har klubben ein del fullt kapable, eigne resursar.

Forslag til oppgradert juniorbane. Gul linje er omkøyring medan invendig sløyfe får to haugar og to venstresvingar.

Vindafjord kommune ynskjer eit organisert opplæring- og treningstilbod med utgangspunkt i Vikedal motorbane velkomen. Dei er spesielt opptatt av å bidra til eit tilbod som når gruppene frå 6-13 og 10 til 13år. Tilbod for desse gruppene er spesielt utfordrande fordi det krev ein inngangspris som ikkje er diskriminerande økonomisk. Resultata frå MX-skulen så langt viser at den kan møte dette kravet. Kommunen kan og tenkje seg å vise fram tilbodet i ein interkommunal samanheng for å styrke finansieringa. Då er det viktig å vera representerte i fleire ledd, noko som Ingrid vil bidra til.