Press "Enter" to skip to content

Kategori: Ymse

Klubbmesterskap 2023

Lørdag 30. september er det klart for klubbmesterskap for bilcross, crosskart og motocross.

Det blir same opplegg som tidlegare år med start kl. 11:30 10:30. Bil kjører 3 omgongar + finalar, medan motocross kjører ein treningsomgong og to heat. Om deltakinga blir som venta, er siste finale i mål ca. kl. 16:20.

For motocross finn du tilleggsreglar og påmelding ved å følgja denne linken...
I år blir det arrangert med oppvisningsklasser i 50/65, 85 og 125 ccm +. Det blir kåret klubbmester i 85 og 125 ccm +. Alle må ha gyldig medlemskap i NMK Vikedal og nasjonal lisens for å delta (kom og prøv-lisens er dessverre ikkje godt nok). Oppdatert informasjon kan og finnast på Facebook-sida til MX-gruppa.

I bilcross senior er det sett opp vandrepokal som fem førerar har napp i. Det er:
Eirik Sandvik 2 napp (2016 og 2021)
Sølve Østbø 2 napp (2017 og 2022)
Joakim Bruland 1 napp (2018)
Oliver Andrè Matre 1 napp (2019)
Per-Gaute Østbø 1 napp (2020)
Om mønsteret skal følgjast, er det Joakim sin tur til å få sitt andre napp, men det er kanskje tvilsomt om han stiller til start. Kanskje Eirik eller Sølve tar tredje og siste napp i den, eller at det kjem ein ny førar inn på lista.
Hugs at det går å kjøra på eingongslisens i bilcross for dei som ikkje har løyst lisens for heile året, men medlemskap i NMK Vikedal må vera i orden og betalt. Eingongslisens for bilcross (ikkje junior) kan kjøpast på nett (Konkurranse – Bilcross (ikke junior) – Bilsportlisens). Då skriv du «Eingongs» i feltet for lisensnr. i påmeldinga.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Påmelding – bil
Førebels startliste – bil

Comments closed

Resultatservice frå VM-finalen

Resultater og annan informasjon rundt løpet vil bli lagt ut i appen Sportity under kanalen «VM-finale».
For dei som ikkje har appen installert, kan same informasjon også nås på denne nettsida:
VM-finale | Sportity

Comments closed

VM-finalen BC/RC søndag 17. september

Etter ein vellykka Landsfinale er me no klare for VM-finalen for bilcross og rallycross søndag 17. september. I tillegg til bilcross- og rallycrossklassane er det opna for crosskart.
Hugs at me har gratis påmelding for BC junior og crosskart mini/85 ccm.
Etter at me endra VIPPS-betalinga til meny, forsvant muligheten til å leggja inn kommentar om betalar. Me finn ut av det aller meste, men er det nokon som betaler for andre, kan de senda ein e-post til pamelding@nmk-vikedal.net for å informera om kven de har betalt for.
Hugs at medlemmer i NMK Vikedal må melda inn vakt saman med påmeldinga, så sjekk med slektningar eller naboen om dei kan vera med. Aldersgrensa er 16 år, men dei bør vera over 18 år. Eventuelle spørsmål kan stillast til vakt@nmk-vikedal.net.

Tilleggsreglar – bilcross

Tilleggsreglar – rallycross

Tilleggsreglar – crosskart

Påmelding

Uoffisiell startliste

Comments closed