Press "Enter" to skip to content

Vestlandsmesterskapet for bil 2013

Last updated on 28. januar 2013

Klubbane som organiserar Vestlandsmesterskapet skal ha møte i byrjinga av februar for å setja opp terminlista og reglane. Har du meiningar om dette (kva løp/kor mange/strykningar/klassar/ tekniske restriksjonar osv.) kan du kontakta Hallvard Finnvik, som er NMK Vikedal sin representant. Han når du på tlf. 99001824 eller hallvard(a)finnvik.com
Det er veldig demotiverande for dei som prøver å gjera ein jobb med dette å få mange negative innspel/diskusjonar på internett etter at sakene er avgjort.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.