Press "Enter" to skip to content

Treningar for bil 2013

Last updated on 28. januar 2013

Bilgruppa vil fortsetja med så mange treningar som råd. Dei har sett opp ei eiga gruppa som skal jobbe med dette. Det vil sannsynligvis ikkje bli så mange treningar i mai pga. preparering og klargjering til NM-runden, men det får ein ta igjen etterpå.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.