MX trening

Velkommen til NMK Vikedal!  Banen vår er 1250 meter lang og ligg på same område som klubben sin tradisjonsrike bil- og rallycrossbane. Banen blei opna i 1991 og er ein jord og leirbane der eigenskapane skiftar med årstidene frå lettkjørt og morosam frå våren og gjemmom sommaren, til teknisk og krevjande med bløyta  utover hausten.  Med åra har banen blitt gradvis løfta og drenert slik at den idag toler meir nedbør og har lenger sesong enn nokon gong før.

 

Banen har gradering D og er kjenneteikna av eit breidt utval utfordringar. Saman med fleire sporvalg gjennom svingane blir dette ein effektiv treningsbane.

 

 

 

 

 

 

 

På trening:

Når du kjem for å trene så skal alt vera på plass av lisensar (Meir nederst på sida). Du som køyrer med årskort på baneleige skal også ha betalt baneleiga for siste år.

Du skal byrje med å skrive deg inn i treningsloggen. Den ligg i skranken til MX skulen som finst i underetasjen til hovudbygget. Når du signerar loggen bekreftar du at du har lest og forstått reglane nedanfor. Desse finst oppslått på innsida av døra til MX skulen. Hugs at du også har ansvar for dei som er med deg:

 

Merk spesiellt køreveg INN og UT samt PIL som viser køyrerettning. 

Utanfor det som er merka som bane og tilkomst, er køyring med motocross-sykkel brot på vegtrafikklova. Dermed gjeld heller ingen assuranse. Sykkelen skal altså trillast alle stader som ikkje er bestemt for køyring.

 

Treningsavgift 2020:

Skulebane: År 500,-
Motocrossbane: Dag 100,- År 1000,-

NMK Vikedal gir 50% rabatt fra søsken nr. 2 og oppover. Straum til Bobil er 100,-/natt.

VIPPS #107161, skriv gjerne namn. Bobil til same.

 

Du kan halde deg oppdatert om kva som skjer på banen her: Nmk-Vikedal – Motocross gruppe på facebook.

To store depot med straum og vatn, ballbinge og stor, overbygd terrasse høyrer med til anlegget. Vikedal motorbane er godt eigna for treningssamlingar.

Om lisens:

Er du ny i 2021 kan du løyse «Kom og prøv» lisens på SMS her. Den har varighet på 3 månader. For at den skal vera gyldig må du og vera medlem i klubb (gjerne NMK Vikedal). Medan du har «Kom og Prøv» lisens blir du kvalifisert til ordinær (nasjonal) lisens. Du tar først lisenskurs for motocross (finst som e-kurs på Min Idrett). Når du har fått diplom frå e-kurset fyller du ut «Søknad om uøverlisens» her som blir signert av greinleiarar. Dette skal sendast NMF saman med signerte helsepapirer. 

Frå 2021 vil samtlige tenestar bli samla under Idrettsforbundet sin portal «Min Idrett» :