Neste løp

Todagarscrossen 2018 – endeleg

Last ned ved å trykke på bildet

Då er det klart for sesongens høydepunkt, todagarscrossen for bilcross. Som kanskje ein del har fått med seg, er det ein del «gamle heltar» som har mobilisert for å visa dagens aktive korleis ein kjører bilcross. Den mobiliseringa vil nok ikkje stå ubesvart, og dagens unge satsar nok hardt på å bita godt i frå seg. Det blir uansett spennande å sjå kven som kjem til start, og med kva for «grombil». Ryktene går om Starlet med Ford V6, boble med Toyota V6, diverse VW VR6, gromme Volvoar, VW TL med Volvo osv. så her blir det kamp om poenga og finaleplassane.
I tillegg til prestisjen, vil vinnaren i seniorklassen få ein 80 cm høg pokal (bildet ligg under), så her er det berre å leita etter plass i premieskapet, evt. utvida. Vinnaren i juniorklassen får ein nesten like stor pokal, og det same gjer beste dame, uavhengig av om det blir eigen dameklasse eller ikkje.

Som før er det krav til medlemmer i NMK Vikedal om å skaffa minst ein funksjonær til kvar løpsdag, ein lørdag og ein søndag. Desse skal vera 100% tilgjengelege for klubben den dagen, ikkje mekanikerar, barnevakter e.l. Opplysningane om den må ein leggja inn ved påmelding. Dersom det er forskjellige personar dei to dagane eller blir endringar/bytte, må du senda ein e-post til vakt(at)nmk-vikedal.net så snart du veit det. Alle ønskjer om arbeidsoppgåver vil dessverre ikkje kunne bli innfridd.

Førerane i NMK Vikedal må melda seg på innan onsdag 23. mai (ord. frist er 27. mai). Manglar du lisensane, legg inn 18.00000 som lisensnr. så rettar me det på innsjekk.
Ta gjerne utskrift av plakaten og sprei den rundt. Den blir distribuert til ei liste over hjelpsomme medlemmer og interesserte, men til fleire til bedre.

Tilleggsreglar
Her melder du deg på …

Offisiell startliste med korrekte startnr.
Invitasjonen

Klart for 2-dagaren i Vikedal

Då er det klart for sesongens høgdepunkt for bilcross-folket, 2-dagaren i Vikedal. Som vanleg er det kvalifisering til Landsfinalane i bilcross junior (på Hamar) og i bilcross (på Momarken). Det er opna for at bilcross junior trening kan delta.
Skal fleire dele same bil i forskjellige klassar, er det fint om de gjer beskjed om det på e-post til pamelding(at)nmk-vikedal.net.

Som før er det krav til medlemmer i NMK Vikedal om å skaffa minst ein funksjonær til løpsdagen. Opplysningane om den må ein leggja inn ved påmelding. Dersom det blir endringar/bytte, må du senda ein e-post til vakt(at)nmk-vikedal.net. Alle ønskjer om arbeidsoppgåver vil dessverre ikkje kunne bli innfridd.

Ordinær påmeldingsfrist går ut søndag 18. juni kl. 23:59.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross

Påmelding
Foreløpig startliste

2. NM-runde i rallycross 2017

Trykk på plakaten for høgare oppløysing

I pinsehelga, 3. og 4. juni er det klart for 2. runde i norgesmesterskapet i rallycross på Vikedal Motorbane.

Publikumsinformasjon:

Innmelding av vakter

Som tidlegare skal alle medlemmer i NMK Vikedal som skal delta i løpet melda inn vakter til løpet. Vaktene skal meldast inn via e-post til vakt@nmk-vikedal.net, E-posten skal innehalda førars namn, namn på vakt, mob.nr. til vakten og evt. ønskje om oppgåve. Arrangementskomiteen står fritt til å plassera vaktene der det er størst behov.

Innmelding av vakter

Som tidlegare skal alle medlemmer i NMK Vikedal som skal delta i løpet melda inn vakter til løpet. Vaktene skal meldast inn via e-post til vakt@nmk-vikedal.net, E-posten skal innehalda førars namn, namn på vakt, mob.nr. til vakten og evt. ønskje om oppgåve. Arrangementskomiteen står fritt til å plassera vaktene der det er størst behov.

 

Klart for påmelding til sesongopninga 5. og 6. april

Plakat_5-6.april_litenPåmeldinga til sesongopninga i bilcross og rallycross er no opna. Du finn linkar til tilleggsreglar, påmelding og startliste under. I utgongspunktet er det eit todagarsløp som blir kjørt i 2 deler. Lørdag er det ordinær bilcross/rallycross med 3 innleiande omgongar og finalar, medan det søndag blir kjørt parallellrace likt det vi kjørte i august.
Pga. tidsbruken i bilcross sprint, vil berre dei 50 første som er påmeldt i bilcross få kjøre søndag. Arrangøren forbeheld seg retten til å justere dette antallet. Dei bilane som berre deltek lørdag, blir det arrangert anbudsrunde for etter finalane lørdag. Resten er på anbud søndag etter finalen.

Det blir og løp for crosskart, men tilleggsreglane for det er ikkje klart enno så påmeldinga for dei opnar litt seinare.

Tilleggsreglar/påmelding/startlister:
 Bilcross:
           Tilleggsreglar
           Påmelding
           Startlister
Rallycross:
           Tilleggsreglar
           Påmelding
           Startlister

Påmeldinga opna for jubileumsløpet i bilcross 19. og 20. oktober

Plakat_19.-20. okt_400Påmeldinga for jubileumsløpet i bilcross er no opna. Du finn linkar til tilleggsreglar, påmelding og startliste under. Jubileumsløpet i bilcross blir kjørt med heile seks omgongar. I tillegg vil det bli tatt tider på heata og beste tid i kvar omgong får 2 bonuspoeng. Finalene vert etter mønster av EM i rallycross, men med 3 semifinalar og deretter A- og B-finale utan opprykk. Finaleopplegget er beskreve i detalj i tilleggsreglane. Det vil dermed bli masse kjøring for dei aller fleste denne helga.

I tillegg til dei ordinære klassane, er det opna for at 15-åringane kan kjøra bilcross jr. trening, og det blir trening/oppvisning med crosskart. Forhåpentlegvis kjem og sølvmedaljevinnaren i den grommaste crosskart-klassen, Ingve Andrè Strand frå Fitjar.

Tilleggsreglar/påmelding/startlister:
       Tilleggsreglar
       Påmelding
       Føreløpig startliste

Værmeldinga for Vikedal Motorbane finn du her…
Ser ut som du kan la regnkleda liggja, men ta med varme klær.

Påmeldinga til løpet 1. mai er opna

Tilleggsreglane er lagt ut og påmeldinga for bilcrossløpet onsdag 1. mai er no opna. Linkar til tilleggsreglar, påmeldingsside og førebels startliste finn du under løpsplakaten til høgre.
        Medlemmer i NMK Vikedal skal melda inn minst ein funksjonær seinast søndag 21. april. Det er spesielt behov for brann- og flaggvakter i postane. Funksjonærane skal meldast inn via e-post til vakt@nmk-vikedal.net med opplysningar om kven som melder den inn, namn på funksjonæren og mob. tlf. nr. til funksjonæren.