Årskontroll lørdag 23.Mars

Det blir årskontroll lørdag 23.Mars.
Tidspunkt: 12.00-15.00
Sted: Nonslid Bilservice
Teknisk: Hans Kristjan Kristjansson

I år er det gratis med kontroll på selve årskontrollen. Om du ikke har mulighet til å stille på årskontroll og må godkjenne bilen i ettertid kan kontrollanten kreve 250 kr pr kontroll.

Bilgruppen jobber med å få på plass enda en dato for å avholde årskontroll, men har til nå ikke fått teknisk som kan stille.
Oppdaterer så snart vi har mer informasjon.