Press "Enter" to skip to content

Årsmøte 2014, laurdag 15. november

Til alle medlemmer i NMK Vikedal

Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal 2014 Tid : Laurdag 15. november 2014, kl. 14.00 – kl. 18.00 Stad : Ryfylke Fjordhotell, Sand

Sakliste for årsmøtet:

1. Åpning ved leiaren

2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Val av ordstyrer og 2 medlemmer til underskriving av møtereferat. Opplysning om innkomne saker.

3. Årsmeldingar

4. Rekneskap

Rekneskapet vert lagt ut for gjennomsyn 30 min. før møtet – gjennomgang kun av postar over 20.000,- 5. Medlemmer – organisering av klubben 6. Anlegg

Pause med enkel servering

7. Spelemiddelsøknadar

8. Arrangement 2015

9. Budsjett

10. Val

11. Innkomne forslag

12. Fastsetjing av medlemskontingent og andre avgifter

13. Avslutning ca kl 18.00

 

Eventuelle forslag ein vil at årsmøtet skal ta opp, må leiaren i styret informerast om dette så snart som mulig, og forslaget leverast skriftleg til styret før årsmøtet startar.

Etter møtet vert årsfest. Sjå eiga sak om info og påmelding.

For styret i NMK Vikedal

Karina Nonslid, leiar

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.