Oppslagstavle – klubbløpet 2020

Her kjem all offisiell informasjon under løpet, heatoppsett, løpande resultater og finaleoppsett.

Tidsplan

Førarmøte

Dugnadsliste – bil (merk at nokon har oppgåver no på morgonen)

Startlista med korrekte startnr.

Heatoppsett – 1. omgong      – Resultater

Heatoppsett – 2. omgong      – Resultater

Heatoppsett – 3. omgong      – Resultater

Sluttresultat

 

Trening for bil onsdag 7.Oktober og lørdag 10.Oktober

Det blir trening for bil onsdag 7.Oktober og lørdag 10.Oktober.

For dei som ønsker å delta finnes all nødvendig informasjon angående gjeldende retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er laget link til:
Retningslinjer for trening -Covid19- NMK Vikedal 2020

Påmelding til trening kan sendas til Jon Bjarte både for onsdagen og lørdagen, tlf: 99453325

Ansvarlige:
Treningsleiar onsdag: Jon Bjarte Aarekol – 99453325
Treningsleiar lørdag: Svein Erik Østbø – 90895398
Teknisk (begge dagane): Stian Espevoll

 

Trening for bil og dugnad lørdag 3. oktober

Det blir trening for bil lørdag 5. oktober med dugnad frå kl. 10:00. Det ser ut til å bli fint arbeidsvær, så me nyttar sjansen til å få gjort litt ute-arbeid før klubbløpet:

 • Klypping av plenar (ta gjerne med eigen plenklyppar)
 • Kantklypping i skråning mellom dommartoppen og vektplata, og evt. andre stadar
 • Rydding av gras/kratt som er slått tidlegare
 • Rydding av tre/kratt i skråninga bak start (ta gjerne med motorsag)
 • Oppsjekk av gjerde mellom depot og vegen
  • sette opp igjen delen i sør som er falt ned
  • slå ned alle pålar slik at dei står godt fast
  • sjekke/reparere alle skjøytar/fester
 • Flytte prosjektorskjerm i klubbrommet
 • Raking/fjerning av stein på indre bane av knattecrossbanen slik at det kan klyppast med plenklyppar
 • +++++

Me håpar så mange som mulig tar turen og hjelper til med litt dugnadsarbeid.
For dei som ønskjer å delta på treninga finns all nødvendig informasjon angående gjeldande retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er link til her:
Retningslinjer for trening -Covid19- NMK Vikedal 2020

Desse har ansvar:
Treningsleiar: Svein Erik Østbø – 90895398
Teknisk: Sveinung Holten Leifsen

Klubbløp for BC/RC/CK/MX

Det er klart for klubbløpet 2020 og eit nytt napp i vandrepokalen for vinnaren i bilcross. Så langt har ingen klart 2 napp i pokalen, så det kan dra ut før nokon vinn den til odel og eige. Fjorårsvinnaren, Oliver Andrè Matre, kjørte litt på sommartreninga, men har ellers ikkje løpstrening i år. Eirik Sandvik, Sølve Østbø og Joakim Bruland er vel alle også klar for sitt andre napp. Jon Bjarte Aarekol var dristig og garanterte fint ver til septemberløpet i år, men me trur kanskje ikkje han utfordrar det treffet med ny garanti, men me håpar. Ettersom det er eit spesielt år, er det litt usikkert kor mange som vil delta. Merk at ordinær påmeldingsfrist er sett til tirsdag 6. oktober slik at det kan gjerast justeringar på opplegget for å gi eit godt tilbud til alle. På løpet i september var det 8 førerar i BC jr. (eit par mista vel bilen), 12 førerar i senior (deriblant ei jente som mista bilen) og 4 i RC. I senior kjem det nok nokre fleire, men det er viktig at alle juniorane stiller og at alle hjelper til for å få det til.

Årskontrollantane er klar til å ta kontroll på ny bil om nokon treng det. Ta kontakt med Jon Bjarte, tlf. 994 53 325, om du treng kontroll. Hugs at etter 1. september er det halv pris på lisensane. Ord. lisens BC kostar no kr. 725,-, BC jr. 425,- og vognlisens BC 520,-. I bilcross kan ein og delta med eingongslisens til kr. 300,-.

Som før er det krav til medlemmer i NMK Vikedal om å skaffa minst ein funksjonær. Opplysningane om funksjonæren må ein leggja inn ved påmelding. Dersom det blir endringar/bytte av funksjonær, må du senda ein e-post til vakt(at)nmk-vikedal.net. Alle ønskjer om arbeidsoppgåver vil dessverre ikkje kunne bli innfridd. Det er og viktig å merka seg at innmeldte vakter MÅ møta sjølv om føraren melder avbud (evt. må føraren møta sjølv).
Førebels er det sett opp at deltakerane kan ta med to personar, men det kan bli endringar på det om myndighetene tillet fleire. Vi oppmodar alle til å melda inn flest mogleg vakter. Det kan gjerast til bil(a)nmk-vikedal.net.

Påmelding
Foreløpig startliste
Tilleggsreglar – bilcross (13. okt. – retta dato og løpskomite)
Tilleggsreglar – crosskart

Førarmelding nr. 1  (Viktig!! Endring av tidsplan. Start kl. 11:00)

Trening for bil onsdag 30. September

Det blir trening for bil onsdag 30.September.
For dei som ønsker å delta finnes all nødvendig informasjon angående gjeldende retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er laget link til:
Retningslinjer for trening -Covid19- NMK Vikedal 2020

Desse har ansvar:
Treningsleiar: Bjørn Magne Moland Enge – 99500060
Teknisk: Sveinung Holten Leifsen

Trening for bil onsdag 23.September

Det blir trening for bil onsdag 23.September.

For dei som ønsker å delta finnes all nødvendig informasjon angående gjeldende retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er laget link til:
Retningslinjer for trening -Covid19- NMK Vikedal 2020

Treningsleiar: Svein Erik Østbø
Teknisk: Per Gaute Østbø

Påmelding sendes til Jon Bjarte Aarekol – 99453325

 

RC/BC 19.-20 september – Oppslagstavle

For å ivareta smittevernet vil desse veilederane for motorsport bli fulgt:
Generell informasjon
Retningslinjer for anbud i bilcross med Covid19 restriksjoner

Endelege resultatlister:

BC junior         Bilcross / Bilcross damer        Rallycross

 

Ny dugnad onsdag 16. sept. frå kl. 17:00

Få frammøtte på lørdagsdugnaden, gjer at det må til ein ny dugnad på onsdag der me håpar på betre frammøte for å blir klar til løpet.
Arbeidsoppgåvene blir:

 • Kantklypping (ta gjerne med kantklyppar med trekant-/sagblad og evt. motorsag)
 • Oppsett av banemarkeringar (plastrøyr)
 • Oppsjekk av gjerde mot depot (reparasjonar/banka ned pålane)
 • Rydding av rivningsmaterialer og anna boss
 • Rensking av takrenner (kan evt. setja poteter der til våren 🙂 )
 • Slodding av depotet (slodd står å ventar på ein bil til å dra)
 • Merking av startplate og banekantar
 • Sikring av målpost (montering av armeringsmatte til skjerming)
 • Steinplukking (ta gjerne med tilhengar for å få kjørt dei bort)
 • Oppsett av skøytekumme ved gamle speakerbu
 • Generell rydding og vask
 • Forskaling og støyping av kurbs.

Enkelte ting kan gjerast før dersom det passar betre for DEG. Avtal då nærmare med Michael på tlf. 979 53 515. Me passar på å takka dei som møtte på dugnaden lørdag, Bjørn Vikedal, Sindre Vikedal, Sondre Åsheim, Simen Johansen, Tobias Johansen, Svein Erik Østbø og Michael Jensen.

Dugnad lørdag 12. september

Det gjenstår ein del arbeid før anlegget er klart til løp neste helg, så det blir dugnad i morgon, lørdag 12. september frå kl. 10:00.

Det veks godt i kantane, så det må gjerast ein jobb med klypping og saging for å få betre sikt. Me har nokre kantklipperar, men om nokon kan ta med ryddesag og motorsag er det veldig bra.
Det skal gjerast ei oppfrisking av dekkbarrierar og nokon av dei skal byttast ut.
Depotgjerdet skulle hatt ein oppsjekk.
I tillegg er det ein del rydding og klargjering ellers som skal gjerast.

Har du spørsmål, kan du kontakta leiar i anleggskomiteen, Michael Jensen, på tlf. 979 53 515.

Klubbløp 17. oktober

Viktig informasjon til alle medlemmer, det blir klubbløp den 17. oktober som planlagt.
Håper mange vil delta så me får litt action på motorbanen før sesongen er over.
Kommer tilbake med mer detaljer etterhvert.