Årsmøte lørdag 19. februar

Rekneskapsføraren ligg litt etter med rekneskapet, så årsmøtet må utsetjast 14 dagar til lørdag 19. februar. Me håpar det går greit for dei fleste.
Det blir i Skjold Arena frå kl. 13:00, og etter årsmøtet vert det servert pizza.

Styret ynskjer alle medlemmer eit godt nytt motorsportsår, og har vedteke at årsmøte skal gjennomførast lørdag 5. februar lørdag 19. februar. Planen er at det vert fest om kvelden, men som alltid i desse tider, må me ta forbehold om koronarestriksjonar, både for årsmøte og festen.

Me kjem tilbake med fullstendig saksliste, tidspunkt og stad, så følg med.

Svein Bjarte Holten – 60 år

Svein Bjarte var 60 år 3. nov. og feira dagen i går kveld. NMK Vikedal var representert med leiaren som overrekte han klubbens fortenestemerke, fortenestemerke i bronse og fortenestemerk i sølv. Desse merka blir utdelt etter eit sentralt poengsystem der medlemskap, aktiv karriere, verv og funksjonar i klubb og sentralt, internasjonal representasjon osv.
Svein Bjarte vart den første som fekk fortenestemerke i NMK Vikedal, men klubben vil prøve å følgje opp dette framover.

Den mest overraskande presangen han fekk var nok den gamle Escort MK 2-en han kjørte på slutten av 90-talet, lakkert og dekorert akkurat slik den var på ein plakat frå 1997.

Oppslagstavle for klubbløpet 16. oktober

Her er den offisielle oppslagstavle for klubbløpet 16. oktober. Heatoppsett, resultater og jurymeldinger blir lagt ut fortløpande så trykk på oppdater/refresh/F5 e.l. i nettlesaren for å få med dei siste oppdateringane.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Informasjon – drifting

Dugnadsliste for deltakerane finn du her ….

Foreløpig tidsplan for løpet (tidspunkta kan bli endra)

Offisiell startliste

Heatoppsett – 1. omgong        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Heatoppsett – 2. omgong        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Heatoppsett – 3. omgong
Resultat og finaleoppsett        Resultat, BC jr.      Resultat, BC og CK Xtreme

Sluttresultat:    BC jr.      BC og Crosskart Xtreme

Klubbmesterskap 16. oktober

Klubbmesterskapet for bilcross, crosskart og motocross går i år lørdag 16. oktober. Etter heving av korona-restriksjonane, vil det vera ope for alle som vil vera publikum.
Påmeldinga vil bli opna i starten av neste veke, så det er berre å gjera klar utstyret og sjekke medlemskap og lisensar. Hugs at det går å kjøra på eingongslisens for dei som ikkje har løyst lisens for heile året. Eingongslisens for bilcross (ikkje junior) kan kjøpast på innsjekk eller på nett (Konkurranse – Bilcross (ikke junior) – Bilsportlisens). Vognlisensen bør løysast så snart som mulig for å rekka fram i tide (blir sendt i posten). Nå er det halv pris ift. heilårslisensen.

Etter ein liten runde blant medlemmene blir det i år arrangert løp for bilcross, crosskart og motocross (50/65 og 85 opptil 13 år). I bilcross blir det opna for dameklasse, men om det er for få vil dei beste damene uansett bli premiert. I tillegg blir drifting invitert til å kjøra oppvisning/trening.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Informasjon – drifting

Påmelding – bil
Førebels påmelde – bil

Motocross finn meir informasjon på facebook-sidene til MX-gruppa her…

VM-finale lørdag 18. september

Lørdag 18. september er det klart for finale i Vestlandsmesterskapet for bilcross og rallycross for 25. gong. Det er fortsatt nokre corona-restriksjonar som legg litt avgrensingar for arrangement. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg tre mekanikarar/publikum. Desse reglane vil bli praktisert:

Deltakerar under 18 år kan ta med ledsagar + 2 mekanikerar/publikum
Deltakerar over 18 år kan ta med 3 mekanikerar/publikum
Barn t.o.m. 15 år kjem inn saman med foreldre utan å teljast, men skal registrerast.

Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar, så følg med her på heimesida.
Det blir også kjørt crosskart, og det er ope for bilcross junior trening.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Påmelding
Uoffisiell startliste

Neste billøp blir 18. september

VM-runden 18. – 19. september vil bli redusert til ein dag, lørdag 18. september. Årsaka til dette er at konfirmasjonen i Vikedal er flytta til søndag 19. september, og vi må ta hensyn til naboar og nokre potensielle deltakerar/funksjonærar.
Vi satsar på at det blir full åpning av restriksjonane til då, slik at det blir eit fullverdig bilcross/rallycrossløp som alle kan delta på og vera publikum til. Vi kryssar fingrane for det, og kjem tilbake med tillegsreglar og annan informasjon når det nærmar seg. Løp blir det uansett.

Treningshelg jr. bil er avlyst

Den planlagte treningshelga for junior bil førstkommande helg er dessverre avlyst. Den skulle vore avvikla i godt samarbeid med NMK Bergen, men det var liten interesse for å delta derifrå denne helga. Som kanskje ein del har sett, har juniorane i frå Bergen vore særs aktive på løp rundtom i Norge, så dermed har dei kanskje fått kjørt nok.

Det blir arbeida med å få til ei vanlig trening for bil lørdag 14. august. Følg med på Facebook-sida.

Viktig melding til alle!

Viktig melding til alle!

Det er blitt observert og registrert sivile kjøretøy som kjører inn på sperret området på Vikedal Motorbane. Kjøring på motorbanen og i depot er strengt ulovlig. Kjøretøy som tar seg til rette på området kan bli anmeldt.

Detta er uansvarlig oppførsel av enkelte, noko som gjør at klubben stilles ansvarlig om noko skulle skje.

Takk på forhånd! Og husk, alle fra 5 år og eldre kan under ordna forhold driva med motorsport på banen.