Pressemelding: Sølve Østbø og Åsmund Holten til topps i VM-finalen

Det vart ein spennande finalerunde i Vestlandsmesterskapet for bilcross og rallycross sjølv om ikkje Vikedal-førerane hevda seg heilt i toppen samanlagt i mesterskapet. Dei gjorde det likevel svært godt i fleire klassar i løpet.

Offisiell oppslagstavle for løp 18. september

Her er den offisielle oppslagstavla for VM-finalen 18. september:

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

Sluttresultater:

VM-finale lørdag 18. september

Lørdag 18. september er det klart for finale i Vestlandsmesterskapet for bilcross og rallycross for 25. gong. Det er fortsatt nokre corona-restriksjonar som legg litt avgrensingar for arrangement. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg tre mekanikarar/publikum. Desse reglane vil bli praktisert:

Deltakerar under 18 år kan ta med ledsagar + 2 mekanikerar/publikum
Deltakerar over 18 år kan ta med 3 mekanikerar/publikum
Barn t.o.m. 15 år kjem inn saman med foreldre utan å teljast, men skal registrerast.

Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar, så følg med her på heimesida.
Det blir også kjørt crosskart, og det er ope for bilcross junior trening.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Påmelding
Uoffisiell startliste

Neste billøp blir 18. september

VM-runden 18. – 19. september vil bli redusert til ein dag, lørdag 18. september. Årsaka til dette er at konfirmasjonen i Vikedal er flytta til søndag 19. september, og vi må ta hensyn til naboar og nokre potensielle deltakerar/funksjonærar.
Vi satsar på at det blir full åpning av restriksjonane til då, slik at det blir eit fullverdig bilcross/rallycrossløp som alle kan delta på og vera publikum til. Vi kryssar fingrane for det, og kjem tilbake med tillegsreglar og annan informasjon når det nærmar seg. Løp blir det uansett.

Treningshelg jr. bil er avlyst

Den planlagte treningshelga for junior bil førstkommande helg er dessverre avlyst. Den skulle vore avvikla i godt samarbeid med NMK Bergen, men det var liten interesse for å delta derifrå denne helga. Som kanskje ein del har sett, har juniorane i frå Bergen vore særs aktive på løp rundtom i Norge, så dermed har dei kanskje fått kjørt nok.

Det blir arbeida med å få til ei vanlig trening for bil lørdag 14. august. Følg med på Facebook-sida.

Viktig melding til alle!

Viktig melding til alle!

Det er blitt observert og registrert sivile kjøretøy som kjører inn på sperret området på Vikedal Motorbane. Kjøring på motorbanen og i depot er strengt ulovlig. Kjøretøy som tar seg til rette på området kan bli anmeldt.

Detta er uansvarlig oppførsel av enkelte, noko som gjør at klubben stilles ansvarlig om noko skulle skje.

Takk på forhånd! Og husk, alle fra 5 år og eldre kan under ordna forhold driva med motorsport på banen.

Sommar Camp Motocross

Alt er klart for MX treningsleir 16. til 18. juli. Her er programmet. Jonas Olson og hans MX-TrainingTeam organiserer treninga. Testing av banen starter litt før programmet (om lag 11:00) på fredagen og varer til søndag ettermiddag. Det er 55 deltakerar med større og mindre følge. Av desse er 45 under 18 år. Dette er tredje gongen Jonas hans lag kjem til NMK Vikedal. Treninga fokuserer på køyreteknikk som både betrar både rundetider og tryggleik. Kurset er delt i fire grupper frå nybegynnarar til utøvarar på meisterskapsnivå. Kiosk alle dagar.

Offisiell oppslagstavle for 2-dagarn

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

DirekteSport sender frå kl. 12:30 på søndag. Følg denne linken her….

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Offisiell startliste pr. 25.06.2021

Heatoppsett – 1. omgong
Resultater – 1. omgong BC jr.
Resultater – 1. omgong BC
Resultater – 1. omgong CK/RC

Heatoppsett – 2. omgong
Resultater – 2. omgong BC jr.
Resultater – 2. omgong BC
Resultater – 2. omgong CK/RC

Heatoppsett – 3. omgong 
Resultater – 3. omgong BC jr.
Resultater – 3. omgong BC
Resultater – 3. omgong CK/RC

Heatoppsett – 4. omgong
Resultater – 4. omgong BC jr.
Resultater – 4. omgong BC rev.         Bilar på bud lørdag
Resultater – 4. omgong CK/RC

Heatoppsett – 5. omgong
Resultater – 5. omgong BC jr.
Resultater – 5. omgong BC
Resultater – 5. omgong CK/RC

Heatoppsett – 6. omgong
Resultater – 6. omgong BC jr.
Resultater – 6. omgong BC
Resultater – 6. omgong CK/RC

Heatoppsett – 7. omgong
Resultater – 7. omgong BC jr.  og finaleoppsett  – 14:17
Resultater – 7. omgong BC  og finaleoppsett  –  korrigert 14:52
Resultater – 7. omgong CK/RC  og finaleoppsett  –  15:20

Sluttresultat – BC jr. –  16:00
Sluttresultat – BC  –  16:06
Sluttresultat – CK/RC  – 16:32

 

Dugnad torsdag 24. juni

Av forståelege grunnar var ikkje oppmøtet så stort lørdag, så det gjenstår litt klypping/rydding. Det blir difor ny dugnad
torsdag 24. juni frå kl. kl. 17:30

I tillegg til klypping (ta evt. med eigen kantklippar/plenklippar), blir det litt steinplukking, oppsett av byggegjerder, rigging av depot osv.

Kontaktperson: Michael Jensen, tlf. 979 53515

Dugnad lørdag 19. juni

Vekstvilkåra har vore særs gode i år, så banene er i ferd med å forsvinna i gras og kratt. Det er difor behov for eit krafttak  både rundt bil- og MX-banene. Det er blir difor dugnad

lørdag 19. juni frå kl. 10:00 og ut dagen 🙂

Klubben disponere ein traktorklippar og eit par kantklypperar, så om nokon kan ta med eige utstyr, både plen- og kantklipperar er det kjempeflott. Fint om nokre tar med tilhengjar og river/gaflar slik at me kan få kjørt vekk noko av avfallet. Av anna arbeid som er aktuelt er generell rydding, oppsjekk av sandfeller og sjekk av drenering etter at det er lagt ut 400 tonn grus.

Under er eit par bilder som viser gras/krattet ved bilcrossbakken.