Innkalling til årsmøte lørdag 19. januar på Scandic Maritim

Årsmøtet for 2018 blir halde på Scandic Maritim lørdag 19. januar kl. 13:00.

Fullstendig innkalling og saksliste finn du her ….

Nybygg – fotogalleri frå bygginga

Klikk på «Les meir» for å sjå fleire bilder, og klikk på bilda for å sjå heile bilda.

Fredag 21. des. var nybygget tett, og det vart halde kranseskål

Årsfest med premieutdeling lørdag 19. januar

I etterkant av årsmøtet lørdag 19. januar vil det bli arrangert årsfest på Scandic Maritim Hotell. Det blir festmiddag med utdeling av premiane for klubbløpet og andre utmerkelsar.
Det er forhandla fram gode prisar, og vi håpar flest mogleg vil delta på middagen og utover i dei små timane.

Prisar:

 • Festmiddag 495,- pr. pers.
 • Overnatting
  • Enkeltrom 845,- pr. rom
  • Dobbeltrom 1.090,- pr. rom

Alle motorsportinteresserte er hjerteleg velkomne.

Påmelding til Ørjan S. Eikeland, e-post eikeland9(a)hotmail.com eller tlf. 908 88 268
Påmeldingsfrist: 7. januar 2018

Klubbmesterskapet 2018

Klubbmesterskapet 2018 vart ein litt amputert og våt konkurranse. Motocross og rallycross la nesten bokstavleg talt inn årene, medan bilcross og crosskart vart kjørt under vanskelege forhold. Alle sleit med å få feste og ein del med å få bilane til å tole alt vatnet.

Bjørn Cato Aarekol vart dobbel klubbmester ved å vinna både crosskart og bilcross junior.

Etter ein dramatisk A-finale for bilcross var det Joakim Bryland som fekk eit napp i vandrepokalen. Oliver Andrè Matre låg først i A-finalen framfor Eirik Sandvik. Når Oliver Andrè svinga inn i alternativsporet, skulle Eirik følgd etter, men fortsette i det ordinære sporet. Dermed kom han først i mål, men hadde ikkje vore i alternativsporet og vart plassert sist i finalen. Om ikkje det var nok, stoppa bobla til Oliver Andrè i alternativsporet, og dermed låg vegen open for Joakim Bruland til å sikra seg seieren. Heidi Steine vart nr. 2, Hallvard Finnvik nr. 3 og Sverre Hundseid nr. 4.

Resultater, bilcross jr. og crosskart
Resultater, bilcross damer
Resultater, bilcross

Spørjeundersøking – budpris, dugnad, årsmøte osv.

Bilsportforbundet skal vurdera budprisen i bilcross, og har bedt klubbane spørja dei aktive kva dei meiner. Prisen er i dag 9.000,-, og dei ønskjer svar på om den er passeleg eller bør aukast, evt. kor mykje. Spørjeskjema for dette blir utdelt på innsjekk på søndag og skal leverast der, gjerne anonymt. Dei som har vore aktive i år, men som ikkje deltek i klubbmesterskapet, får tilsendt skjemaet på e-post i dag og må returnera det innan søndag kl. 16:00. Det er berre aktive bilcrossførerar som skal svara på dette.

Samstundes nyttar klubben høve til å få svar på nokre spørsmål. Det viktigaste er rundt dugnad i samband med nybygget. Vi håpar å få fordelt litt dugnad på så mange som mulig. I den forbindelse treng vi å vita litt om kva du har lyst til å bidra med, om du kan delta i normal arbeidstid (har skiftarbeid, jobbar turnus eller er pensjonist), om du er fagarbeidar og kontaktinformasjon (e-post/tlf.). Dette skjemaet gjeld ikkje berre aktive bilcrossførerar, men alle interesserte, medlem eller ikkje. Har du lyst til å bidra med dugnad, vil vi svært gjerne vite om det. Skjema vil liggja tilgjengeleg i klubbrommet/innsjekk på søndag. Dei som ikkje kjem på motorbanen på søndag, kan skriva ut skjemaet frå linken under, og returnera det på e-post til vakt@nmk-vikedal.net

Spørjeskjema for dugnad, årsmøte osv.. (pdf-format).

Spørjeskjema  .. (Word-format).

 

Påmelding til klubbmesterskapet

Då er det klart for påmelding til årets klubbmesterskap for bilcross, crosskart, rallycross og motocross. I seniorklassa er det kamp om eit napp i vandrepokalen som Sølve Østbø har hatt ståande det siste året. Året før var det Eirik Sandvik som hadde den. Kanskje den får ein ny heim det neste året?
Nytt av året er at dei 3 beste kvinnene blir premiert, uansett om det blir dameklasse eller ikkje. Det er og ope for trening for dei juniorane som har deltatt på fleire ordinære treningar i løpet av sesongen.

Som før er det krav til medlemmer i NMK Vikedal om å skaffa minst ein funksjonær til kvar løpsdag. Opplysningane om den må ein leggja inn ved påmelding. Dersom det blir endringar/bytte eller forskjellige personar dei to dagane, må du senda ein e-post til vakt(at)nmk-vikedal.net. Alle ønskjer om arbeidsoppgåver vil dessverre ikkje kunne bli innfridd. Det er og viktig å merka seg at innmeldte vakter MÅ møta sjølv om føraren melder avbud (evt. må føraren møta sjølv).

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – crosskart
Tilleggsreglar – rallycross

Påmelding til løpet, også for motocross

Foreløpig startliste

Klubbløpet nærmar seg

Klubbløpet søndag 14. oktober nærmar seg, og det blir sannsynlegvis opna for påmelding rett over helga.
I samband med det er det alltid ein del spørsmål kva som skal til for å delta i klubbløp for bilcross. Krava i reglementet frå Bilsportforbundet finn du ved å trykka på les meir.
Her er dei viktigaste punktene for deltakerar:

 • Alle deltakerar skal ha gyldig medlemskap i klubben (betalt medlemskap for 2018)
  Du kan melda deg inn her… (hugs å oppgi NMK Vikedal som klubb).
  Dei som har betalt medlemskap eit av dei siste 3 åra, skal senda e-post til post@nmk.no for å få tilsendt nytt medlemskort med innbetalingsblankett.
 • Dei som ønskjer det, kan løysa eingongslisens og delta fullt ut i konkurransen (kjøra finalar og koma på resultatlista). Eingongslisensen kostar kr. 300,- og kan kjøpast på innsjekk. Klubben må kjøpa desse på førehand, så for at vi skal ha nok må alle som skal ha det oppgi «Eingongs» i feltet for førarlisensnr. ved påmelding. Dei som ikkje har gjort det, stiller i kø om evt. ledige lisensar.
 • NMK Vikedal kjører berre eit klubbløp i år, så dermed er det ikkje anbud på klubbløpet.

Trening for bil lørdag 29.September

Det blir trening for bil lørdag 29.September.

Treningsledar: Aleksander Skeie
Teknisk: Ivar Finnvik

Teknisk og innsjekk blir fra kl: 11-12. Treninga starte kl: 12.

Det trengs litt hjelp på startplata samt til sleping. Fint om nåken kan hjelpe til med det.

NMK Vikedal-førerane tok 3 VM-titlar

Ailin Vik er første jente som har vunne Vestlandsmesterskapet sidan bilcross junior kom inn i 2005.

På søndag gjekk finalen i Vestlandsmesterskapet på Vikedal Motorbane under våte og vanskelege forhold. Førerane takla det på imponerande vis, og tre NMK Vikedal-førerar, alle frå Fitjar, kan smykke seg med VM-tittel.

Resultater frå søndag:
Bilcross junior
Bilcross
Rallycross

Les meir av pressemeldinga og sjå bilder ved å velga «Les meir»

Tette duellar på parallellracet

Det var mange tette duellar i dagens oppladning til VM-runden. I typinsk vestlandsk bygeværvart det kjempa om kvar einaste tidels sekund. Her er resultatene og bilder av seierspallane.

Resultater – bilcross junior
Resultater – bilcross
Resultater – rallycross

Klikk «Les meir» for å sjå bildene.