Sommartrening (MX) frå 16. til 18. juli 2021

Dette er tredje gong Jonas Olsson og hans Fast Driving School kjem til NMK Vikedal og Vikedal Motorbane. Vi gledar oss!

Opplegg:

Treningssamlinga er midt i fellesferien så vi startar fredag ettermiddag og held på til søndag. Det blir delt i to grupper etter alder og ferdighet.  Det blir servert varm lunch. Vi avslutter med open/fri trening søndag ettermiddag.

Vikedal Motorbane MX – 1250m jord, leir og sand.

Opplegget til Jonas er gjennomarbeida og svært lærerikt for alle ferdighetsnivå. I tillegg gir anlegget og elva like ved gode muligheter for sosiale aktivitetar og bading mellom øktene og til kvelds.

 

Overbygd, stor terasse med oversikt over heile banen og garderobeanlegg i to etasjar.

Frå treningshelga i 2018

Pris:

Prisen er 1800,- frå og med 17år, 1200,- frå 16 og yngre. Prisen inkluderer bobilparkering med straum og varm lunch for kursdeltakar. Lunch for ledsagar er 150,- ekstra. Klubbmedlemmer får 400,- i rabatt.

Påmelding:

PM til foreldrekontakt for MX-skulen, Ingrid Haugen eller e-mail ingrhau@gmail.com

Årsmøte for 2020

Det er no sett ny dato for årsmøtet, så får me berre håpa Corona-restriksjonane vert letta litt slik at me kan møtast. Årsmøtet vert halde måndag 22. mars kl. 19:00 i Skjold Arena i Skjold.

Den formelle innkallinga kan du sjå her…

Følg med på nettsida her før årsmøtet fordi det kan bli endringar i gjennomføringa pga. Corona-restriksjonar. Det vil sannsynlegvis bli påmelding for å kunne ha nok plass og organisera sitjeplassane.

Haugesund Sparebank i ny drakt

Haugesund Sparebank i ny drakt!

Vår hovudpartnar Haugesund Sparebank endrar den tradisjonelle logoen. Den nye logoen er ein logo som symbolisere retning, dialog og relasjoner. Haugesund Sparebank har ambisjoner om å bli rågode på rådgiving. Logoen opptrer som både dialogboks og pil for å markere retning og veiledning. Den nye identiteten oppleves tett på og engasjerende.

«Vi ønsker å være med på hele livsreisen til kundene våre – fra de små til de store tingene i livet.»

Les meir om den nye drakten til Haugesund Sparebank her:

Haugesund Sparebank i ny drakt

Grasrotandelen Norsk Tipping

Grasrotandelen 2020

Me ønsker å takka alle dei som gir sinn støtte via Grasrotandelen Norsk Tipping til NMK Vikedal. Heile 85181 kroner får klubben i støtte fra året 2020! Tusen takk!

Foto; Kristian Jørgensen Foto

Les meir om Grasrotandelen og tilknytt din støtte via:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

ÅRSMØTE UTSATT!

Styret ser at det blir vanskelig å ha årsmøte som oppsatt 6. februar pga covid-19 Styret kommer med ny dato så snart samfunnet åpner opp igjen og innen utgangen av mars.

Mvh

Leder for klubben Karina Nonslid

Foreldrekontakt og planar for MX-skulen

Ingrid Haugen frå Sandeid (og Leikanger) er ny foreldrekontakt for MX skulen.

Aktiviteten på MX-skulen har vore kontinuerleg god sidan den opna i 2019 og opplegget har hat stor nytte av engasjerte foreldre heilt frå sjølve opningsdagen. No vil klubben nytte foreldra for å ta konseptet vidare. Ingrid har skaffa seg ein del erfaring frå andre MX miljø og ynskjer å sjå på muligheten for å auke både innhald og lagånd eit nytt hakk gjennom konkrete tiltak.

Ei forbetring som er prioritert er utvikling av juniorbanen både i lengd og form. Det er viktig at denne får både høgre og venstresvingar. Den kan og ha nytte av moment som er noko meir krevjande. Vidare ynskjer foreldra å få til ei tryggare  avkorting av hovudbanen for 50 og 65cc klassane. Begge deler er det søkt midlar for frå ymse program. Det er og søkt om finansiering av ein eller to større, 125 kubikk syklar slik at skuletilbodet kan utviklast til gruppa frå 13 til 16år. Ingrid vil og sjå på treningsdagar med leia trening og instruktør. Her har klubben ein del fullt kapable, eigne resursar.

Forslag til oppgradert juniorbane. Gul linje er omkøyring medan invendig sløyfe får to haugar og to venstresvingar.

Vindafjord kommune ynskjer eit organisert opplæring- og treningstilbod med utgangspunkt i Vikedal motorbane velkomen. Dei er spesielt opptatt av å bidra til eit tilbod som når gruppene frå 6-13 og 10 til 13år. Tilbod for desse gruppene er spesielt utfordrande fordi det krev ein inngangspris som ikkje er diskriminerande økonomisk. Resultata frå MX-skulen så langt viser at den kan møte dette kravet. Kommunen kan og tenkje seg å vise fram tilbodet i ein interkommunal samanheng for å styrke finansieringa. Då er det viktig å vera representerte i fleire ledd, noko som Ingrid vil bidra til.

NB! Avlyst… Trening for bil lørdag 28.November

*Oppdatering fredag 27.November*
Den planlagte treningen på Vikedal motorbane i morgen lørdag må dessverre avlyses pga frost på banen!

_______________________________

Velkommen til historiens seinaste trening for bil førstkommende lørdag 28.November.

For dei som ønsker å delta finnes all nødvendig informasjon angående gjeldende retningslinjer samt påmelding i skrivet som det er laget link til:

2020-Trening-retningslinjer-Corona-Høst20-NMK-Vikedal

Treningsleiar: Jon Bjarte Aarekol – 99453325
Teknisk: Stian Espevoll

MX førar

Velkommen til 22 nye medlemmer

Basile Lacave (30) frå Frankrike og Etne er ny i NMK Vikedal frå 2020. Han er dykkar og kjøpte «Kom og Prøv» lisens i haust. «Ein morosam måte å halde seg i form på» seier han.

 

 

Sjølv om det er dei yngste som dominerer veksten til motocrossgruppa til NMK Vikedal så prøver vi også å få med vaksne utøvarar, slik som Basile. Med 24 innmelde i 2019 og nesten like mange nye i 2020 så hadde MX gruppa ei fin auke til 73 betalande medlemmer før snøen la seg i 2020.

Fordeling av betalande medlemmer på aktivitet i 2020

Gruppa har som mål å halde oppe medlemsveksten i 2021. Eit virkemiddel er å etterkome eit ståande ynskje om å utvide MX skulen til aldersgruppa frå 14 til 16 år. Dette krev betre avkortingsalternativ på hovudbanen og meir innhaldsrik skulebane. I tillegg til 125 kubikk øvings-syklar.

Økonomi

Med største delen av veksten i dei yngste klassane så er utviklinga på inntektsida moderat. Medlemskap og baneleige betalar omtrent vedlikehald. Utvikling av ungdomstilbodet er difor avhengig av gåver og nye kjelder til inntekt.

Nytt i 2021

Frå 2021 vil alle funksjonane i administrasjonsopplegget for både utøvarar og arrangørar bli flytta inn under Min Idrett portalen. Vi håpar dette skal forenkle prosessane rundt lisens. Både ordinær lisens og prøve/dags opplegg.

Kom med innspel

November er tida for planar og prioritering. Møte er vanskeleg å få til akkurat no, men gruppestyret tar gjerne innspel på anna måte. Anten i kommentarfeltet på FB sida, på PM eller på e-mail.

 

 

Klubbløp 2020

Klassen for deltakarar under 12 år har ikkje plassering. Her er dei som var med på premieutdeling (frå venstre): Sverre Steinar Bjerga, Hanna Hauso Flesjå, Jone Halleraker, Sanna Halleraker, Ådne Leknes-Tysse, Alf Tore Rørheim, Fredrik Apeland Haugen, Martin Nes og Magnus Leknes-Tysse. Foto: Privat

 

God rekruttering hos NMK Vikedal

Det gror godt i motorklubben i Vikedal. Desse er for unge til å stå på resultatlista, men premie blei det likevel.

Det tradisjonelle klubbløpet til NMK Vikedal blei halde på Vikedal Motorbane laurdag 17. oktober. Dette løpet famnar alle greiner av motorsport innan klubben og er populær både som møteplass og som sesongavslutning.

Heile regionen

Deltakarlista viste at klubben framleis famnar om Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke, i tillegg til kjerneområdet på indre Haugalandet, og at det gror godt i det lokale motormiljøet.

I år blei løpet køyrt utan publikum og med omfattande reglar for smittevern på grunn av koronapandmien. I klassa cross-kart, som er go-cart for grus, køyrte Endre Stople Enge (6) ei populær oppvisning. På to hjul, altså motocross, var det det heile ti deltakarar i same aldersgruppa. Dermed var denne klassa frå 5 til 10 år den nest største klassa i løpet.

Godt grunnlag

— Saman med sju deltakarar i juniorklassa til bilcross var 22 av 45 deltakarar under 16 år. Aldersfordelinga og breidda i aktivitetane vitnar om at klubben står seg godt gjennom pandemien og har eit godt grunnlag for neste sesong, opplyser Nils Reimers, ei av mange eldsjeler i NMK Vikedal.

Resultat

Motocross 85 cc

Adrian Vik

Mikal Hauso Flesjå

Kristian Halleraker

Motocross 125cc og over

Theodor Reimers

Åsmund Holten

Geir Utåker

Bilcross Junior:

Daniel Finnvik

Mathias Haugland Rønnevik

Simen Johansen  

Bilcross Senior:

Per Gaute Østbø

Thomas Hundseid Eikeland

Frank Robert Risdal 

Årsmøte dato er fastsatt

Det vil bli avholdt årsmøte for NMK Vikedal Lørdag 6.Februar 2021.

Sett av datoen i kalenderen allerede nå. Me kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted når det nærmer seg.