Resultater frå klubbløpet

Her kjem heatoppsett og resultater frå klubbløpet:

Heatoppsett – 1. omgong

Resultat – 1. omgong

Heatoppsett – 2. omgong

Resultat – 2. omgong

Heatoppsett – 3. omgong

Heatoppsett – 4. omgong

Finaleoppsett (og resultat – 4. omgong)

Sluttresultat

Klubbløp lørdag 8. mai

Seint, men godt, sjølv om tilleggsreglane ikkje er heilt klar enno. Me håpar at iallefall ein del har fått godkjent bilane og er klar til start. I tillegg blir det opna for litt enkel trening for drifting-bilar. Påmeldingsfristen er kort, søndag 2. mai kl. 23:55, for at komiteen skal få plassert vakter og evt. skaffa meir folk til nødvendige oppgåver. Minn gjerne andre på den korte fristen slik at flest mogleg blir med.

Påmelding

Førebels startliste

Her er tilleggsreglane og litt info. for dei som vil trena drifting:

Tilleggsreglar – bilcross

Tilleggsreglar – crosskart

Tilleggsreglar – rallycross

Informasjon om drifting trening

(oppdatert 1. mai kl. 23:55)

Nye oppdateringar 3. mai kl. 20:50:

Det er ikkje alle førerane som har brukt sine 5 mekanikar/publikumsplasser, så det er rom for at kvar førar kan ha med seg 7 personar (barn inkludert). Tillegg og evt. endringar på namna som er meldt inn som mekanikar/publikum kan gjerast på e-post til vakt(a)nmk-vikedal.net.

For å gjera det litt meir interessant, vil det bli arrangert cup for dei to klubbløpa som er fastsett. Det kan koma eit løp til, avhengig av covid-19 utviklinga. Det blir gratis årskort for trening i 2022 til dei 3 beste i BC jr, BC, og den beste i RC, Speedcar og crosskart.
Vandrepokalen i BC vil fortsatt bli utdelt basert på resultatet i klubbløpet i oktober som tidligare.

Nye oppdateringar 6. mai kl. 21:10:

Dugnadslista der alle deltakerane har fått oppgåver ifm. løpet finn du her…..

Alle deltakerane må og hugsa å betala startkontingenten som det står i tilleggsreglane. Treningsavgifta for drifting er 200,- kr. som det står i drifting-infoen. Hugs eingongslisens for bil/førar om du ikkje har det. Det er heller ikkje alle som har sendt bilde av alle lisensar/medlemskap.

 

Dugnad 1. mai

Det er duket for dugnad på Vikedal Motorbane!
Er det noko du kan bidra med og ynskjer å hjelpa til, så treng me deg på motorbanen fra klokken 11.00, 1. mai.
Er du god på å;

– Retta opp dekkbarrierer
– Sjekke flaggpostar og eventuelt rydda dei
– Rydda depot og rundtom
– Retta opp gjerdet mot depot
– Slådde depot
– Skrapa banen
– Sjekke startlys
– Mala opp nye strekar på startplata
– Vask av klubbhus og toaletter

… så treng me deg!

Spørsmål kan rettast til leiar for anlegg Michael Jensen på tlf; 979 53 515

Løpet 8. mai er gjort om til klubbløp

Pga. fortsatt restriksjonar på arrangement med deltakerar utanfor eigen kommune, blir det planlagte løpet lørdag 8. mai gjort om til klubbløp. I restriksjonane står det følgjande: «Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.»

Me har fått aksept frå kommunelegen til å arrangera klubbløp, dvs. kun for medlemmer av NMK Vikedal primært busett på Haugalandet (i praksis mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden).

Som kjent kan det i 2021 arrangerast 3 klubbløp utan bud, så det er berre å gjera bilane klar til kontroll og trening før løpet. Opplegget for løpet er ikkje klart enno, men om det er interesse for det kan det kanskje setjast opp ein klubbløpscup.

Meir informasjon kjem snart.

Årskontrollar 2021

Teknisk årskontroll for bil lørdag 17. april 11:00 – 15:00

Det er nå sett opp ny årskontroll. Kvar bil får tildelt 15 minutter, og tidspunkt blir tildelt ved påmelding.
Send ein SMS for påmelding til kontrollen med info. om kva klasse bilen skal gå i, og om det er eit nybygg.
Dersom du ikkje har mulighet til å stille på årskontroll og må godkjenne bilen i ettertid kan kontrollanten kreve 250,- kr pr. kontroll.

Slik det ser ut nå er planen å arrangere løp 8. mai så lenge det er opning for det i Covid-19 retningslinjene som er gjeldande. Me prøver å få til trening 24. april, slik at dei som vil delta i Bergen 1. mai får testa litt. Dermed er det berre å hive seg rundt å få godkjent bilane til sesongen. Det kna sjøvsagt bli endringar på det meste i desse tider, men me satsar uansett på at det blir ein sesong med masse kjøring. Det har vel andri vore så mange treningar som i fjor.

Trykk på «Les meir»-knappen for info. om påmelding og kva du må ha klart til kontroillen

Hastighetslisenskurs 2021

Teori 5. mai!

Hastighetslisenskurs

Kurset gjeld for dei som ynskjer å utvide lisensen eller begynne å køyre som junior.
Bilcross junior, rallycross junior, rallycross, crosskart og drifting.

Kurset består av 2 deler som finner sted på 2 ulike ettermiddager. Del 1 er teori og del 2 er praksis.

Trykk «Les meir» for info

 

Sommartrening (MX) frå 16. til 18. juli 2021

Dette er tredje gong Jonas Olsson og hans Fast Driving School kjem til NMK Vikedal og Vikedal Motorbane. Vi gledar oss!

 

GÅ TIL MX-TRAINING

Årsmøtet for 2020 (utsett inntil vidare)

Årsmøtet må nok ein gong utsetjast pga. Covid-19 restriksjonar. No vågar me ikkje setja ny dato før det er klart for at rundt 30 personar kan møtast innandørs.

Den formelle sakslista (med feil dato)  kan du sjå her…

Haugesund Sparebank i ny drakt

Haugesund Sparebank i ny drakt!

Vår hovudpartnar Haugesund Sparebank endrar den tradisjonelle logoen. Den nye logoen er ein logo som symbolisere retning, dialog og relasjoner. Haugesund Sparebank har ambisjoner om å bli rågode på rådgiving. Logoen opptrer som både dialogboks og pil for å markere retning og veiledning. Den nye identiteten oppleves tett på og engasjerende.

«Vi ønsker å være med på hele livsreisen til kundene våre – fra de små til de store tingene i livet.»

Les meir om den nye drakten til Haugesund Sparebank her:

Haugesund Sparebank i ny drakt

Grasrotandelen Norsk Tipping

Grasrotandelen 2020

Me ønskjer å takka alle dei som gir si støtte via Grasrotandelen Norsk Tipping til NMK Vikedal. Heile 85.181 kroner fekk klubben i støtte i 2020! Tusen takk!

Foto; Kristian Jørgensen Foto

Les meir om Grasrotandelen og tilknytt din støtte via:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen