Viktig melding til alle!

Viktig melding til alle!

Det er blitt observert og registrert sivile kjøretøy som kjører inn på sperret området på Vikedal Motorbane. Kjøring på motorbanen og i depot er strengt ulovlig. Kjøretøy som tar seg til rette på området kan bli anmeldt.

Detta er uansvarlig oppførsel av enkelte, noko som gjør at klubben stilles ansvarlig om noko skulle skje.

Takk på forhånd! Og husk, alle fra 5 år og eldre kan under ordna forhold driva med motorsport på banen.

Sommar Camp Motocross

Alt er klart for MX treningsleir 16. til 18. juli. Her er programmet. Jonas Olson og hans MX-TrainingTeam organiserer treninga. Testing av banen starter litt før programmet (om lag 11:00) på fredagen og varer til søndag ettermiddag. Det er 55 deltakerar med større og mindre følge. Av desse er 45 under 18 år. Dette er tredje gongen Jonas hans lag kjem til NMK Vikedal. Treninga fokuserer på køyreteknikk som både betrar både rundetider og tryggleik. Kurset er delt i fire grupper frå nybegynnarar til utøvarar på meisterskapsnivå. Kiosk alle dagar.

Offisiell oppslagstavle for 2-dagarn

Me minner om at løpet IKKJE er ope for ordinært publikum.

DirekteSport sender frå kl. 12:30 på søndag. Følg denne linken her….

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Offisiell startliste pr. 25.06.2021

Heatoppsett – 1. omgong
Resultater – 1. omgong BC jr.
Resultater – 1. omgong BC
Resultater – 1. omgong CK/RC

Heatoppsett – 2. omgong
Resultater – 2. omgong BC jr.
Resultater – 2. omgong BC
Resultater – 2. omgong CK/RC

Heatoppsett – 3. omgong 
Resultater – 3. omgong BC jr.
Resultater – 3. omgong BC
Resultater – 3. omgong CK/RC

Heatoppsett – 4. omgong
Resultater – 4. omgong BC jr.
Resultater – 4. omgong BC rev.         Bilar på bud lørdag
Resultater – 4. omgong CK/RC

Heatoppsett – 5. omgong
Resultater – 5. omgong BC jr.
Resultater – 5. omgong BC
Resultater – 5. omgong CK/RC

Heatoppsett – 6. omgong
Resultater – 6. omgong BC jr.
Resultater – 6. omgong BC
Resultater – 6. omgong CK/RC

Heatoppsett – 7. omgong
Resultater – 7. omgong BC jr.  og finaleoppsett  – 14:17
Resultater – 7. omgong BC  og finaleoppsett  –  korrigert 14:52
Resultater – 7. omgong CK/RC  og finaleoppsett  –  15:20

Sluttresultat – BC jr. –  16:00
Sluttresultat – BC  –  16:06
Sluttresultat – CK/RC  – 16:32

 

Dugnad torsdag 24. juni

Av forståelege grunnar var ikkje oppmøtet så stort lørdag, så det gjenstår litt klypping/rydding. Det blir difor ny dugnad
torsdag 24. juni frå kl. kl. 17:30

I tillegg til klypping (ta evt. med eigen kantklippar/plenklippar), blir det litt steinplukking, oppsett av byggegjerder, rigging av depot osv.

Kontaktperson: Michael Jensen, tlf. 979 53515

Dugnad lørdag 19. juni

Vekstvilkåra har vore særs gode i år, så banene er i ferd med å forsvinna i gras og kratt. Det er difor behov for eit krafttak  både rundt bil- og MX-banene. Det er blir difor dugnad

lørdag 19. juni frå kl. 10:00 og ut dagen 🙂

Klubben disponere ein traktorklippar og eit par kantklypperar, så om nokon kan ta med eige utstyr, både plen- og kantklipperar er det kjempeflott. Fint om nokre tar med tilhengjar og river/gaflar slik at me kan få kjørt vekk noko av avfallet. Av anna arbeid som er aktuelt er generell rydding, oppsjekk av sandfeller og sjekk av drenering etter at det er lagt ut 400 tonn grus.

Under er eit par bilder som viser gras/krattet ved bilcrossbakken.

2-dagaren – BC/RC/CK – 26. og 27. juni (oppdatert)

Då er det klart for 2-dagaren. På grunn av corona-restriksjonane blir det litt endringar i forhold til slik det pleier å vera. I tillegg til bilcross vil det bli kjørt rallycross og crosskart, der rallycross kjører 2. runde i Vestlandsmesterskapet. Det vil bli kjørt sju omgongar, fire på lørdag og tre på søndag inkl. ein før kyrkjetid. Førebels er det sett ei grense på 80 deltakerar totalt, der kvar førar kan ta med seg ein mekanikar/publikum. Dersom det blir vesentlige endringar i corona-restriksjonane, kan det bli endringar.

Tilleggsreglar – bilcross
Tilleggsreglar – rallycross
Tilleggsreglar – crosskart

Offisiell startliste

Førarmelding 1   – Auke/presisering av antal medhjelperar.

Dugnads liste ifb. til løpet finn du Her…

Årsmøte

No er det åpna på Covid-19 restriksjonane slik at det endeleg kan arrangerast årsmøte.

Årsmøtet blir måndag 14. juni kl. 19:00 på Skjold Arena ved skulen på Vikaneset i Skjold.

Den formelle årsmøteinnkallinga finn du her…

Forslag til ny lov for NMK Vikedal

Årsmelding med rekneskap og budsjett

Resultater frå klubbløpet

Her kjem heatoppsett og resultater frå klubbløpet:

Heatoppsett – 1. omgong

Resultat – 1. omgong

Heatoppsett – 2. omgong

Resultat – 2. omgong

Heatoppsett – 3. omgong

Heatoppsett – 4. omgong

Finaleoppsett (og resultat – 4. omgong)

Sluttresultat

Klubbløp lørdag 8. mai

Seint, men godt, sjølv om tilleggsreglane ikkje er heilt klar enno. Me håpar at iallefall ein del har fått godkjent bilane og er klar til start. I tillegg blir det opna for litt enkel trening for drifting-bilar. Påmeldingsfristen er kort, søndag 2. mai kl. 23:55, for at komiteen skal få plassert vakter og evt. skaffa meir folk til nødvendige oppgåver. Minn gjerne andre på den korte fristen slik at flest mogleg blir med.

Påmelding

Førebels startliste

Her er tilleggsreglane og litt info. for dei som vil trena drifting:

Tilleggsreglar – bilcross

Tilleggsreglar – crosskart

Tilleggsreglar – rallycross

Informasjon om drifting trening

(oppdatert 1. mai kl. 23:55)

Nye oppdateringar 3. mai kl. 20:50:

Det er ikkje alle førerane som har brukt sine 5 mekanikar/publikumsplasser, så det er rom for at kvar førar kan ha med seg 7 personar (barn inkludert). Tillegg og evt. endringar på namna som er meldt inn som mekanikar/publikum kan gjerast på e-post til vakt(a)nmk-vikedal.net.

For å gjera det litt meir interessant, vil det bli arrangert cup for dei to klubbløpa som er fastsett. Det kan koma eit løp til, avhengig av covid-19 utviklinga. Det blir gratis årskort for trening i 2022 til dei 3 beste i BC jr, BC, og den beste i RC, Speedcar og crosskart.
Vandrepokalen i BC vil fortsatt bli utdelt basert på resultatet i klubbløpet i oktober som tidligare.

Nye oppdateringar 6. mai kl. 21:10:

Dugnadslista der alle deltakerane har fått oppgåver ifm. løpet finn du her…..

Alle deltakerane må og hugsa å betala startkontingenten som det står i tilleggsreglane. Treningsavgifta for drifting er 200,- kr. som det står i drifting-infoen. Hugs eingongslisens for bil/førar om du ikkje har det. Det er heller ikkje alle som har sendt bilde av alle lisensar/medlemskap.

 

Dugnad 1. mai

Det er duket for dugnad på Vikedal Motorbane!
Er det noko du kan bidra med og ynskjer å hjelpa til, så treng me deg på motorbanen fra klokken 11.00, 1. mai.
Er du god på å;

– Retta opp dekkbarrierer
– Sjekke flaggpostar og eventuelt rydda dei
– Rydda depot og rundtom
– Retta opp gjerdet mot depot
– Slådde depot
– Skrapa banen
– Sjekke startlys
– Mala opp nye strekar på startplata
– Vask av klubbhus og toaletter

… så treng me deg!

Spørsmål kan rettast til leiar for anlegg Michael Jensen på tlf; 979 53 515