Press "Enter" to skip to content

Parkering


Her er litt info om parkering under våre arrangement.

Me ønsker plass til flest mulig på våre arrangement!
Parkering vil skje på vist område av funksjonerar. Vanligvis er parkeringsområdet det området i depot som ligger nærmest klubbhuset. For å komme seg dit blir du dirigert av funskjonerar bort til området ved å kjøre langs depot. Normal veg er stengt under våre arrangement og blir da brukt som publikumsområdet. Derfor skal vegen aldri brukes til å kjøre på under arrangement.

Kjør i gangfart og følg instruksen du får av funksjonerane.

Pris 50kr pr døgn for parkering.