Kontakt

Motocross styret 2018

Formann / Leiar : Nils Reimers – Tlf 907 82 962

Greninstruktør / Lisensinfo : Kjetil Nilsen – Tlf 45 11 20 10 – Kjetilnilsen@live.com

Anlegg / Bane : Kjartan Heggen – Tlf 418 50 995