MX-gruppa

Dugnad torsdag 24. juni

Av forståelege grunnar var ikkje oppmøtet så stort lørdag, så det gjenstår litt klypping/rydding. Det blir difor ny dugnad
torsdag 24. juni frå kl. kl. 17:30

I tillegg til klypping (ta evt. med eigen kantklippar/plenklippar), blir det litt steinplukking, oppsett av byggegjerder, rigging av depot osv.

Kontaktperson: Michael Jensen, tlf. 979 53515

Dugnad lørdag 19. juni

Vekstvilkåra har vore særs gode i år, så banene er i ferd med å forsvinna i gras og kratt. Det er difor behov for eit krafttak  både rundt bil- og MX-banene. Det er blir difor dugnad

lørdag 19. juni frå kl. 10:00 og ut dagen 🙂

Klubben disponere ein traktorklippar og eit par kantklypperar, så om nokon kan ta med eige utstyr, både plen- og kantklipperar er det kjempeflott. Fint om nokre tar med tilhengjar og river/gaflar slik at me kan få kjørt vekk noko av avfallet. Av anna arbeid som er aktuelt er generell rydding, oppsjekk av sandfeller og sjekk av drenering etter at det er lagt ut 400 tonn grus.

Under er eit par bilder som viser gras/krattet ved bilcrossbakken.

Sommartrening (MX) frå 16. til 18. juli 2021

Dette er tredje gong Jonas Olsson og hans Fast Driving School kjem til NMK Vikedal og Vikedal Motorbane. Vi gledar oss!

 

GÅ TIL MX-TRAINING

MX førar

Velkommen til 22 nye medlemmer

Basile Lacave (30) frå Frankrike og Etne er ny i NMK Vikedal frå 2020. Han er dykkar og kjøpte «Kom og Prøv» lisens i haust. «Ein morosam måte å halde seg i form på» seier han.

 

 

Sjølv om det er dei yngste som dominerer veksten til motocrossgruppa til NMK Vikedal så prøver vi også å få med vaksne utøvarar, slik som Basile. Med 24 innmelde i 2019 og nesten like mange nye i 2020 så hadde MX gruppa ei fin auke til 73 betalande medlemmer før snøen la seg i 2020.

Fordeling av betalande medlemmer på aktivitet i 2020

Gruppa har som mål å halde oppe medlemsveksten i 2021. Eit virkemiddel er å etterkome eit ståande ynskje om å utvide MX skulen til aldersgruppa frå 14 til 16 år. Dette krev betre avkortingsalternativ på hovudbanen og meir innhaldsrik skulebane. I tillegg til 125 kubikk øvings-syklar.

Økonomi

Med største delen av veksten i dei yngste klassane så er utviklinga på inntektsida moderat. Medlemskap og baneleige betalar omtrent vedlikehald. Utvikling av ungdomstilbodet er difor avhengig av gåver og nye kjelder til inntekt.

Nytt i 2021

Frå 2021 vil alle funksjonane i administrasjonsopplegget for både utøvarar og arrangørar bli flytta inn under Min Idrett portalen. Vi håpar dette skal forenkle prosessane rundt lisens. Både ordinær lisens og prøve/dags opplegg.

Kom med innspel

November er tida for planar og prioritering. Møte er vanskeleg å få til akkurat no, men gruppestyret tar gjerne innspel på anna måte. Anten i kommentarfeltet på FB sida, på PM eller på e-mail.

 

 

Klubbløp 2020

Klassen for deltakarar under 12 år har ikkje plassering. Her er dei som var med på premieutdeling (frå venstre): Sverre Steinar Bjerga, Hanna Hauso Flesjå, Jone Halleraker, Sanna Halleraker, Ådne Leknes-Tysse, Alf Tore Rørheim, Fredrik Apeland Haugen, Martin Nes og Magnus Leknes-Tysse. Foto: Privat

 

God rekruttering hos NMK Vikedal

Det gror godt i motorklubben i Vikedal. Desse er for unge til å stå på resultatlista, men premie blei det likevel.

Det tradisjonelle klubbløpet til NMK Vikedal blei halde på Vikedal Motorbane laurdag 17. oktober. Dette løpet famnar alle greiner av motorsport innan klubben og er populær både som møteplass og som sesongavslutning.

Heile regionen

Deltakarlista viste at klubben framleis famnar om Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke, i tillegg til kjerneområdet på indre Haugalandet, og at det gror godt i det lokale motormiljøet.

I år blei løpet køyrt utan publikum og med omfattande reglar for smittevern på grunn av koronapandmien. I klassa cross-kart, som er go-cart for grus, køyrte Endre Stople Enge (6) ei populær oppvisning. På to hjul, altså motocross, var det det heile ti deltakarar i same aldersgruppa. Dermed var denne klassa frå 5 til 10 år den nest største klassa i løpet.

Godt grunnlag

— Saman med sju deltakarar i juniorklassa til bilcross var 22 av 45 deltakarar under 16 år. Aldersfordelinga og breidda i aktivitetane vitnar om at klubben står seg godt gjennom pandemien og har eit godt grunnlag for neste sesong, opplyser Nils Reimers, ei av mange eldsjeler i NMK Vikedal.

Resultat

Motocross 85 cc

Adrian Vik

Mikal Hauso Flesjå

Kristian Halleraker

Motocross 125cc og over

Theodor Reimers

Åsmund Holten

Geir Utåker

Bilcross Junior:

Daniel Finnvik

Mathias Haugland Rønnevik

Simen Johansen  

Bilcross Senior:

Per Gaute Østbø

Thomas Hundseid Eikeland

Frank Robert Risdal 

Vått, men spennande klubbmesterskap

Våte og vanskelege forhold på Vikedal Motorbane skapte mykje dramatikk i klubbmesterskapet til NMK Vikedal som gjekk lørdag. På Vandrepokalen i bilcross kom det enno eit nytt namn, så ingen har så langt klart å få to napp i den.

Ein nøgd Oliver Andrè Matre på toppen av pallen med vandrepokalen.

Klubbmesterskapet 2017

Det blir arrangert klubbmesterskap for bilcross, rallycross og motocross søndag 15. oktober. Det er på førehand (men etter at plakaten var trykt) avklart at ingen av crosskartførerane ønskte eller kunne stilla til start, difor vert ikkje dei invitert. I bilcross er det kamp om andre napp i vandrepokalen, etter at Eirik Sandvik tok første napp i fjor. Som i fjor blir pokalane til seniorane delt ut på årsfesten som i år ikkje blir før lørdag 20. januar 2018 sidan rekneskapsåret no skal følgja kalenderåret.

Tilleggsreglar – Bilcross
Tilleggsreglar – Rallycross

Påmelding (og for motocross – skriv x eller 1 i felt som ikkje er aktuelle for MX, og velg egendefinert som bilmerke og skriv inn sykkelmerke og modell)
Foreløpig startliste

Klubbmesterskap – alle greiner

Klubbmesterskapet som opprinneleg var planlagt kjørt 8. oktober, er flytta til søndag 15. oktober. Dei som tar haustferie med skulane, må dermed koma heim ein dag før for å få med seg klubbmesterskapet.
Det vil bli kjørt så mange klassar som det er deltakerar til, både på 2- og 4-hjul, på same måte som i fjor.

Resultater frå klubbmesterskapet

Komplette resultatliste frå klubbmesterskapet for bil finn du her….
Motocrossresultatene finn du her….

Årsmøte NMK Vikedal, sett av datoen

Dagen for årsmøte i klubben er sett til laurdag 15. november, men stad er ikkje heilt avklara.