Anleggsgruppa

Dugnad tirsdag 28. juli

Anlegg gruppen takker for flott oppmøte lørdag. Men vi ble ikke ferdig og forsetter derfor dugnaden tirsdag 28. juli kl. 17.00 Ta med kantklipper om du har.

Anleggskomiteen set stor pris på tilbakemelding om kven som kjem og kva ein kan/vil bidra med på Facebook eller SMS til 979 53 515.

Dugnad lørdag 25. juli

Landsfinalen nærmar seg med stormskritt og for å få gjort den siste finpussen på baneanlegget før innrykket startar, blir det dugnad lørdag 25. juli frå kl. 10.00. Aktuelle arbeidsoppgåver er:

  • klypping/rydding i skråningar (alle som har kantklypperar tar med det)
  • utvask av sanitærbygg, klubblokaler og sekratariat
  • finpuss av banen med steinplukking på og rundt
  • rydding og finpuss av depot inkl. steinplukking og oppmerking
  • klargjering av parkerings- og campingområder
  • sjekking av avløp/grøfter
  • osv.

Mykje godt arbeid er gjort. Nå står finpussen igjen for å visa heile Norge kor fint baneanlegg me har i Vikedal.
Anleggskomiteen set stor pris på tilbakemelding om kven som kjem og kva ein kan/vil bidra med på Facebook eller SMS til 979 53 515.

Dugnad

Hei hei. Der blir dugnad på banen lørdag, d. 11-07-15 fra kl. 11.00
Der skal klippes kanter rundt hele banen.
Så det ville være flott hvis i kunne ta med kant klipper selv . Der er veldig mye grass alle plasser. Så kom med godt humør og arbeidslyst. 😉😉.
Hilsen Michael Jensen. 979 53 515 Anlegg

PS tilbakemelding på hvem som kommer er flott.

Trening 22.03 avlyst

Treninga 22.03 må dessverre avlysast. Grunnen til dette er at det blir åpne grøfter fleire stader på banen, og me greier ikkje å få dei lagt igjen før helga.

Som erstatning for dette blir det for dei som er påmeldt til det første løpet satt opp ei «testing/gjennomkjøring» fredag 28.03, der ein får teste bilane og fjerna litt av rattrusta. Det blir sendt ut nabovarsel på endringa i løpet av helga.

Anleggsgruppa beklagar avlysinga.

Vedlikehold på motorbanen

Det er arbeider som pågår på motorbanen for tida. Det som skal gjerast er drenering av banen og rensking av grøfter, eit par sandfeller skal også fornyast. Det blir også gjort ein stor jobb med rydding av div ned mot elva.

Dette gjer at treninger kan bli avlyst på relativt kort varsel, det vil i tilfelle bli annonsert her på nettsida og på facebook.

Anleggsgruppa kjem med det første til å sende ut dugnadsoppdrag til aktive medlemmer, håper dette blir godt mottatt og at arbeidene blir utført med god tone 🙂

Dugnad med klargjering for vinteren

Den siste dugnaden i år blir tirsdag 03.12. kl 16 – ca 19. Det som må gjerast før vinteren set inn er stenging av vatn, rydding av søppel, trille inn søppeldunkar, stenge av nye depot med festivalgjerer, rydde miljøstasjonen, rydde vaktpostane og rundt banen for søppel, sjekke kummer og grøfter, samle inn skilt og diverse langs veg og bane. Sette i nytt vindu etter innbrudd.

Klargjering av anlegget før motordagen

Nå har det vore stillstand ei tid mtp dugnadsarbeid på Vikedal Motorbane, bortsett frå enkelte oppdrag som har blitt utført etter enkelte medlemmers eigne initiativ. Takk for utførte arbeider!!

Det er litt arbeid me må få gjort før motordagen, som rydding i garasjen, vask av brakker, rydde miljøstasjonen, fikse dametoalett, klippe plener og kanter. Banen må også skrapes.

Leiar i anleggsgruppa kjem til å vera på motorbanen Tirsdag kl 16.00 – 19.00, for å organisere og utføre dugnadsarbeidene. Ta med plen- eller kant-klyppar og bli med på mini-dugnad 🙂

Vel møtt alle!

Mvh Jon Bjarte tlf 99453325

Utføring av dugnadsarbeid

Det er ein del gjøremål på anlegget for å få det presentabelt til løp. Mykje er enkle oppgaver som alle med litt godvilje kan utføre.

Sidan det skjer mykje fremover på mange hold og det difor er vanskelig å samles til stordugnad, vel anleggsgruppa å legge ut ein del oppgaver som medlemmer eller andre kan gjera seg kjent med og utføre utan at det treng vera under organiserte dugnader.

Ein del oppgaver er tatt hånd om og er under arbeid, dei står ikkje på denne lista. Er det noko du vil hjelpe til med, ta kontakt med Jon Bjarte på tlf 99453325. Takk for god hjelp til dei som har bidratt så langt!!

Arbeidsoppgaver som kan utførast er:

Dugnad torsdag 18. april frå kl. 17.00

Etter ein positiv dugnad for nokre veker sidan, prøver me att. Informasjon om dugnaden finn de i kalenderen. Anleggsgruppa håper på godt oppmøte slik at me kan få ferdigstilt mest mulig før 1. mailøpet og NM-runden.

Dugnad og trening 27. April

27. april blir det dugnad med trening. For tider, sjå i kalenderen i menyen til høgre. Arbeidsoppgåvene finn du under «Les meir»
Still opp og trø til, ta med redskaper til det du ønskjer å gjera. Ta gjerne med litt til. Her er masse å ta tak i, så vi håpar at mange har tid til å vera med på dugnad for klubben sin.

Ein kan og stilla opp og gjera ting sjølv om det ikkje er lyst ut dugnad…
Ta kontakt med leiar i anleggskomiteen, Jon Bjarte Aarekol, om de lurar på noko.