Treningar

Tysdagar: ca 17:00 til ca 20:00…

Laurdagar: 13:00 til 16:00, innsjekk og Teknisk kontroll kl 12:00

Det vil bli lagt ut på Kalendersida og Facebooksida, med ansvarlege personar; Aktivitetsleiar og Teknisk kontrollant.

Om desse ikkje er på plass blir der ikkje trening. Og datoen vil merkast med avlyst trening.

Ein må ta med seg minst ein hjelpemann og/eller bidra med innsjekk og klargjering før trening.

Me vil og laga treningar på Lauradagar der oppmøte for Tekninsk kontroll er kl 10:00 til 11:00, og Dugnad fram til banetreninga begynner ca. kl 13:00. Vert annonsert på Kalenderen/fbook.

Kr 200,- for senior og 100,- for jr.

(Ikkje medlemmer Kr 500,- og 250,-)

For at vi skal klara å oppretholda høg aktivitet, er vi avhengige av at folk/medlemmer hjelper til. Kjenner du nåken som vil vera med å hjelpa og følgja med på treningar, men som kanskje ikkje vil køyra sjølv er dei hjarteleg velkomne.

Banen vert ikkje brukt minst ei veke før løp, for preparasjon og klargjering.

 

Spørmål rettast til Bilgruppa.

For å finna kven som kan ver Teknisk, sjå til bilsport.no

Dei som skal vera Treningsleiarar skal vera «drevne», altså ha vert med i motorsort, løp og treningar noken år. Treng ikkje nødvendivis lisens, men det er ein fordel. Skal «godkjennast» av NMK Vikedal/Bilgruppa.