Sommar Camp Motocross

Alt er klart for MX treningsleir 16. til 18. juli. Her er programmet. Jonas Olson og hans MX-TrainingTeam organiserer treninga. Testing av banen starter litt før programmet (om lag 11:00) på fredagen og varer til søndag ettermiddag. Det er 55 deltakerar med større og mindre følge. Av desse er 45 under 18 år. Dette er tredje gongen Jonas hans lag kjem til NMK Vikedal. Treninga fokuserer på køyreteknikk som både betrar både rundetider og tryggleik. Kurset er delt i fire grupper frå nybegynnarar til utøvarar på meisterskapsnivå. Kiosk alle dagar.