Årsmøte

No er det åpna på Covid-19 restriksjonane slik at det endeleg kan arrangerast årsmøte.

Årsmøtet blir måndag 14. juni kl. 19:00 på Skjold Arena ved skulen på Vikaneset i Skjold.

Den formelle årsmøteinnkallinga finn du her…

Forslag til ny lov for NMK Vikedal

Årsmelding med rekneskap og budsjett