Årsmøtet for 2020 (utsett inntil vidare)

Årsmøtet må nok ein gong utsetjast pga. Covid-19 restriksjonar. No vågar me ikkje setja ny dato før det er klart for at rundt 30 personar kan møtast innandørs.

Den formelle sakslista (med feil dato)  kan du sjå her…