RC/BC 19.-20 september – Oppslagstavle

For å ivareta smittevernet vil desse veilederane for motorsport bli fulgt:
Generell informasjon
Retningslinjer for anbud i bilcross med Covid19 restriksjoner

Endelege resultatlister:

BC junior         Bilcross / Bilcross damer        Rallycross

 

Tilleggsreglar – bilcross 
Tilleggsreglar – rallycross

Førarmelding nr. 1

Banegodkjenning – rallycross
Banegodkjenning – bilcross

Offisiell startliste (oppdat. lørdag 10:40)

Heatoppsett – 1. omg.     Resultater, BC jr         Resultater BC/BC damer        Resultater RC
Heatoppsett – 2.omg.     Resultater, BC jr         Resultater BC/BC damer        Resultater RC
Heatoppsett – 3. omg.     Resultater, BC jr         Resultater BC/BC damer       Resultater RC
Heatoppsett – 4. omg.     Resultater, BC jr         Resultater BC/BC damer       Resultater RC

Heatoppsett – 5. omg.     Resultater, BC jr         Resultater BC/BC damer       Resultater RC
Heatoppsett – 6. omg.     Resultater, BC jr.        Resultater BC/BC damer       Resultater RC
Heatoppsett – 7. omg.     Resultater, BC jr.        Resultater BC/BC damer       Resultater RC

Resultater før finalar inkl. finaleoppsett:
BC junior         Bilcross / Bilcross damer        Rallycross

Resultater etter finalane (foreløpig):
BC junior         Bilcross / Bilcross damer        Rallycross

Rutine for anbud i bilcross – skriv lapp så slepp du å sei det høgt

Ryddeliste (for førerar i NMK Vikedal)