Løp på Vikedal Motorbane 19-20.September

Gladmelding til alle aktiver førerar – Det blir arrangert løp på Vikedal motorbane helga 19-20.September, dette betyr at det blir Vestlandsmesterskap i år med 2 runder (ein i Bergen og ein i Vikedal).

Dersom nåken førerar treng hjelp med teknisk årskontroll så vil me i bilgruppa være behjelpelig med å få til dette, ta kontakt med Jon Bjarte på tlf: 994 53 325 (husk det er halvpris på lisenser nå, så det er ikkje for seint å få godkjent bil å få av litt rattrust 🙂 …)

Mer informasjon om påmelding og detaljer rundt løpet kommer så snart me har desse klare, men me håper dåkke setter av helga og tar turen til Vikedal!

Kan informere om at slik situasjonen er nå vil det ikkje være mulig å ha publikum på løpet.
Og antall påmeldte førerar styrer kor mange kvar førar har lov å ha med seg.

Den luraste måten å sikre seg å få være med på løp (dersom du ikkje skal kjøre) er å melde deg som vakt, det kan gjøres med å sende ein sms med ønska oppgave under løpet til Katrine på tlf: 452 03 777 så skal løpskomiteen sette opp ein vaktkabal.