Lykkeleg vinnar av bilcrossbilen

Stian Haukeland frå Sæbøvågen i Radøy vart den lykkelege vinnar av bilcrossbilen i NMK Vikedal sitt lotteri 2019. Han lovte, mer eller mindre under press, å stilla til start med den i klubbløpet til NMK Bergen 12. oktober. I tillegg vann han ein drill på eit heil anna lodd.
Trykk på les meir for å sjå komplett liste over vinnerane, og bilde av dei som var tilstades og fekk overrekt gevinsten rett etter trekninga.

 

  1. premie – BMW bilcrossbil m/utstyr, verdi kr. 20.000,- – Loddnr. 0839    Stian Haukeland, Sæbøvågen
  2. premie – Reisegåvekort, kr. 5.000,- – Loddnr. 1082    Terje Heggøy, Fitjar
  3. premie – Reisegåvekort, kr. 3.000,- – Loddnr. 1152    Håvard J. Pedersen, Ølen
  4. premie – Elektrisk lekebil, verdi kr. 1.600,- – Loddnr. 0904    Sondre H. Eikeland, Ølensvåg
  5. premie – Drill, verdi kr. 1.500,- – Loddnr. 1049    Stian Haukeland, Sæbøvågen
  6. premie – Radiostyrt bil, verdi kr. 800,- – Loddnr. 0265    Sølve Østbø, Ølen
  7. premie – Bilpleieprodukter, verdi kr. 500,- – Loddnr. 0455    Tormod Markhus, Ølen

Alle vinnerane er kontakta og har fått overlevert gevinstane.

Me takkar alle som har kjøpt lodd i lotteriet og med det støtta arbeidet som NMK Vikedal gjer for motorsporten.
Me takkar samstundes alle flinke loddseljerar som har seldt rett under 1.800 lodd. Tusen takk til alle.