Årskontroll lørdag 16.Mars

Det blir årskontroll lørdag 16.Mars.
Tidspunkt: 12.00-15.00
Sted: Kaldheim Auto
Teknisk: Anders Lint Moland

I år er det gratis med kontroll på selve årskontrollen. Om du ikke har mulighet til å stille på årskontroll og må godkjenne bilen i ettertid kan kontrollanten kreve 250 kr pr kontroll.