Innkalling til årsmøte lørdag 19. januar på Scandic Maritim

Årsmøtet for 2018 blir halde på Scandic Maritim lørdag 19. januar kl. 13:00.

Fullstendig innkalling og saksliste finn du her ….