Klubbløpet nærmar seg

Klubbløpet søndag 14. oktober nærmar seg, og det blir sannsynlegvis opna for påmelding rett over helga.
I samband med det er det alltid ein del spørsmål kva som skal til for å delta i klubbløp for bilcross. Krava i reglementet frå Bilsportforbundet finn du ved å trykka på les meir.
Her er dei viktigaste punktene for deltakerar:

 • Alle deltakerar skal ha gyldig medlemskap i klubben (betalt medlemskap for 2018)
  Du kan melda deg inn her… (hugs å oppgi NMK Vikedal som klubb).
  Dei som har betalt medlemskap eit av dei siste 3 åra, skal senda e-post til post@nmk.no for å få tilsendt nytt medlemskort med innbetalingsblankett.
 • Dei som ønskjer det, kan løysa eingongslisens og delta fullt ut i konkurransen (kjøra finalar og koma på resultatlista). Eingongslisensen kostar kr. 300,- og kan kjøpast på innsjekk. Klubben må kjøpa desse på førehand, så for at vi skal ha nok må alle som skal ha det oppgi «Eingongs» i feltet for førarlisensnr. ved påmelding. Dei som ikkje har gjort det, stiller i kø om evt. ledige lisensar.
 • NMK Vikedal kjører berre eit klubbløp i år, så dermed er det ikkje anbud på klubbløpet.

Her er punkt 13 i §603 – Spesialreglement for bilcross:

13. Klubbløp

 • Må anmeldes til NBF senest 3 uker før stevnedato.
 • Kun godkjente traseer kan benyttes.
 • Min. en autorisert person med status som jurymedlem (JMA) (kan være fra arr.) med rapportplikt til NBF må være til stede.
 • Krav til bil og lisenser osv. i.h.t. bilcrossreglementet.
 • Kun deltagere med gyldig medlemskort i arrangørklubben og denne angitt på lisensen, kan delta.
 • Deltagere med engangslisens skal ha medlemskap i arrangørklubben og skal klassifiseres på lik linje med andre
 • Kjøres det på andre dager enn lørdag og søndag (eller andre helligdager), kan arrangørklubben tillate medlemmer av andre klubber å delta. Dog kan flere klubber arrangere klubbløp samme dag/samme bane, forutsatt at hver klubb løser arrangørlisens. Innledende omganger kan kjøres sammen, men finaler og resultater skal kjøres klubbvis.
 • Kun biler med vognlisens for bilcross kan benyttes.
 • Forsikringer og tillatelser i.h.t. reglementet. Arrangerer flere klubber klubbløp samtidig kan disse ha en felles løpsforsikring forutsatt at de er innmeldt til NBF samtidig slik at disse fremgår på forsikringspolisen. Klubbene gir beskjed om hvem som er forsikringsansvarlig og dette bør fortrinnsvis være baneeier.
 • Stevnet skal organiseres i samsvar med dette bilcrossreglementet både når det gjelder organisasjon, sikkerhet og medisinsk beredskap.
 • Anbudsbestemmelsene kan fravikes for ett klubbløp pr. år. Det må fremgå i tilleggsreglene at løpet er unntatt fra anbudsreglene.
 • Arrangører som ikke følger disse bestemmelsene kan miste retten til å arrangere bilcrossløp.