Dugnadar før NM-runden, første kommande lørdag

Det blir fleire dugnadar før NM-runden for å få gjort alt klart. Første dugnaden er på førstkommande lørdag, 13. mai, frå kl. 10:00. Ansv. er Michael Jensen. Det er meldt fint vær, så maling er ei aktuell oppgåve.
Andre aktuelle oppgåver:
– klargjering av depot
– generell rydding
– montering av dekkbarrierer
– beising av terrasse
– sjekk av tidtakarsløyfe