NMK Vikedal

ønskjer alle medlemmer,

 

deltakerar, funksjonærar, sponsorar og andre samarbeidspartnerar ei

God Jul og eit godt Nyttår