Dugnad med klargjering for vinteren

Den siste dugnaden i år blir tirsdag 03.12. kl 16 – ca 19. Det som må gjerast før vinteren set inn er stenging av vatn, rydding av søppel, trille inn søppeldunkar, stenge av nye depot med festivalgjerer, rydde miljøstasjonen, rydde vaktpostane og rundt banen for søppel, sjekke kummer og grøfter, samle inn skilt og diverse langs veg og bane. Sette i nytt vindu etter innbrudd.