Press "Enter" to skip to content

Utføring av dugnadsarbeid

Det er ein del gjøremål på anlegget for å få det presentabelt til løp. Mykje er enkle oppgaver som alle med litt godvilje kan utføre.

Sidan det skjer mykje fremover på mange hold og det difor er vanskelig å samles til stordugnad, vel anleggsgruppa å legge ut ein del oppgaver som medlemmer eller andre kan gjera seg kjent med og utføre utan at det treng vera under organiserte dugnader.

Ein del oppgaver er tatt hånd om og er under arbeid, dei står ikkje på denne lista. Er det noko du vil hjelpe til med, ta kontakt med Jon Bjarte på tlf 99453325. Takk for god hjelp til dei som har bidratt så langt!!

Arbeidsoppgaver som kan utførast er:

– Sette opp nytt HGSD sparebank reklame-skilt, står i garasjen

– Bygge rampe ved lyspåle til vising av skilt 5 sek, sleping etc.

– bestille nye/renovere heat fram nr

– støtte/forsterke gulv kontor adm brakke

– Sette opp nytt gjere adm-brakke til heat fram

– Fjerne gammelt gjere, samle sammen ved og rydde området for ting og søppel

– fikse og shine opp skryteplata og premiepall

– Fikse hull i kledning ved terassen, skjøte takrenne ved terasse (ca45 grader)

– maling av gjerer

– maling div hus

– vaske og behandle terasse foran kiosk og rundt ved adm./hc inngang

– ferdigstille dommerbu (hjørnebord, lister, vannbord)

– rydde rundt søppelkontainer, levere spesialavfall

– Tregjerde søppelkontainer-nedkjørsel v/ ballbinge (kappe påler, rette dei opp og skru på to terassebord liggende)

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.